Założeniem resortu rozwoju, który przygotował nowelizację przepisów o warunkach technicznych budynków i ich usytuowania, była walka z tzw. patodeweloperką. To pozytywne założenie w praktyce może przynieść wzrost cen.

Droższe mieszkania

Piotr Jarzyński, prawnik z Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy, ekspert Komitetu ds. Nieruchomości Krajowej Izby Gospodarczej, zauważa, że w wielu przypadkach będzie się to wiązało ze zwiększeniem kosztów inwestycji, co przełoży się na dalszy wzrost cen lokali. Nie każdemu kupującemu mieszkanie zależy na udogodnieniach zawartych w rozporządzeniu, ale i tak będzie musiał za nie zapłacić. Przykładem jest wymóg tworzenia placów zabaw. Single czy seniorzy mogą ich nie chcieć, ale będą musieli ponieść ich koszty.

Co więcej, z uwagi na wymogi dotyczące placów zabaw nie każdy grunt będzie się nadawał do budowy bloku. Liczba nowo budowanych mieszkań zostanie ograniczona, co też przełoży się na ceny.

– Przy tak nagłej zmianie przepisów może się okazać, że inwestorzy, którzy kupowali działki w oparciu o określone parametry i ustalony biznesplan, nie są w stanie zrealizować inwestycji w planowanym kształcie. To naraża ich na milionowe straty z powodu kosztów, które ponieśli na przygotowanie do inwestycji, w tym na zakup gruntu – zauważa Patryk Kozierkiewicz z Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

A gruntów i tak jest już niewiele. Patryk Kozierkiewicz zwraca uwagę, że ich brak widać szczególnie w największych miastach Polski, gdzie notuje się rekordowe co do wartości transakcje ich nabycia, co wpływa na końcową cenę mieszkania.

Uwolnić grunty

Polski Związek Firm Deweloperskich będzie apelował do nowego rządu o wsłuchanie się w głos branży i określenie pomysłów związanych z polityką mieszkaniową. Jak uważa PZFD, na potrzeby inwestycji mieszkaniowych należy uwolnić grunty wchodzące w Krajowy Zasób Nieruchomości (np. po nieudanym programie Mieszkanie+) poprzez wystawienie części z nich w przetargu na cele komercyjne. Kolejnym krokiem powinno być uwolnienie gruntów spółek Skarbu Państwa, Poczty Polskiej czy PKP, a także edukowanie samorządów z ustawy „lokal za grunt” (inwestorzy zyskują nieruchomości np. pod zabudowę mieszkaniową, a gmina więcej mieszkań). Ważna jest także poprawa niektórych procedur administracyjnych i ustalenie jednolitych interpretacji części przepisów.

Szkolenia zakresu prawa budowlanego i nieruchomości – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Za mało czasu

Rozporządzenie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał 26.10.2023 r. Piotr Jarzyński przypomina, że na finiszu prac wydłużono termin jego wejścia w życie – z 1 stycznia 2024 r. do 1 kwietnia 2024 r. O wydłużenie terminu apelował PZFD, który cieszy się z jego przesunięcia, ale uważa, że nadal jest to zbyt krótki czas na dostosowanie się do niektórych unormowań.

Piotr Jarzyński dodaje, że przygotowanie inwestycji trwa czasem pięć i więcej lat. Stąd ci, którzy nie zdążą z realizacją projektu budowlanego i złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do tego czasu, będą musieli sporządzić dokumentację według nowych zasad.

Rozporządzenie mające na celu zwalczenie tzw. patodeweloperki zakłada zwiększenie odległości między blokami z 4 do minimum 5 m od granicy, stosowanie stałej przegrody między balkonami na jednej płycie czy wprowadzenie obowiązków dotyczących akustyki w budynkach. Budowane lokale będą musiały mieć powierzchnię co najmniej 25 mkw., aby uniknąć możliwości podziału mieszkań na kilka klitek.

Na ogólnodostępnych placach w mieście wymagane będzie minimum 20 proc. zieleni, aby ograniczyć betonozę, a przy blokach tworzenie maksymalnie 6 proc. miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, aby uniemożliwić tworzenie zbyt wielu stanowisk tuż przy oknach.

Wymagane będzie także sytuowanie placu zabaw nawet przy pojedynczym bloku, odsuniętego od okien, wiat śmietnikowych, dróg czy parkingu oraz odpowiednio nasłonecznionego.

Podstawa prawna: rozporządzenie z 26.10.2023 r. MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jeszcze nie opublikowane w Dz.U.)

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →