Świadczenie na drugie i kolejne dziecko

W sumie 12 tys. zł rodzinnego kapitału opiekuńczego będzie mógł otrzymać rodzic na dziecko między 12. a 36. miesiącem życia. Będzie wypłacany co miesiąc po 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Rodzice będą mogli też wybrać, czy wolą otrzymywać więcej, ale krócej – tysiąc złotych miesięcznie przez rok. Tak wynika z projektu ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, przyjętego przez Radę Ministrów.

Kapitał ma wypełnić lukę między zakończeniem urlopu macierzyńskiego a objęciem dziecka edukacją przedszkolną. I wesprzeć finansowo rodziców w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem. Ale kapitał będzie mógł być wypłacany także na starsze dzieci. Osobom, które wystąpiły do sądu z wnioskiem o przysposobienie, pieniądze będą przysługiwać po upływie 12 miesięcy od przyjęcia dziecka. Mają być wypłacane przez 24 miesiące, nie dłużej jednak niż do siódmych urodzin albo do ukończenia 10. roku życia dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Rodzinny kapitał opiekuńczy ma przysługiwać bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Świadczenie to będzie nieopodatkowane i niewliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.

Realizacją rodzinnego kapitału opiekuńczego, tj. prowadzeniem postępowania w sprawie przyznania tego świadczenia i jego wypłatą, zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa zakłada całkowitą cyfryzację tego procesu. Wniosek i załączniki do niego będą składane za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych co wnioski o świadczenie „Dobry start” (300+) i świadczenie wychowawcze (500+). Wszelką korespondencję w sprawie rodzinnego kapitału opiekuńczego ZUS doręczy na profilu informacyjnym PUE ZUS. Wypłata świadczenia nastąpi tylko na konto.

Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarze BeckOk aktualizowane co kwartał. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Wsparcie od 2022 r.

Większość przepisów ustawy ma zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy będą miały już drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia, zyskają uprawnienie do otrzymywania rodzinnego kapitału opiekuńczego proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do czasu ukończenia przez to dziecko 36. miesiąca życia.

Nieco później wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Wprowadzają one wsparcie dla jedynaków i pierwszych dzieci w rodzinie, które nie ukończyły jeszcze trzech lat.

Rodzice takich dzieci mogą liczyć na dofinansowanie do żłobka lub klubu dziecięcego. Zostanie ono przekazane bezpośrednio placówce, ale wniosek muszą złożyć rodzice. Postępowanie poprowadzi ZUS. Dofinansowanie wyniesie 400 zł na dzieci korzystające z opieki przez co najmniej 14 dni w miesiącu i 200 zł na dziecko korzystające z opieki w węższym wymiarze.

Wsparcia nie dostaną dzieci korzystające z miejsc opieki, które otrzymają środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →