Od 1.1.2022 r. obowiązują nowe przepisy regulujące system odzyskiwania VAT od towarów wywożonych poza granice Unii Europejskiej przez podróżnych. W takim niebiznesowym obrocie wciąż można efektywnie korzystać z zerowego podatku (jak przy biznesowym eksporcie), jeśli podróżny kupi towar za co najmniej 200 zł w sklepie, który zgłosił się do nowego systemu tax free.

Ponowne zgłoszenie

Rejestracja takich sklepów wciąż jest możliwa poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych pod adresem internetowym www.puesc.gov.pl. Podczas tej rejestracji następuje weryfikacja dwóch podstawowych warunków używania systemu tax free: status czynnego podatnika VAT oraz posiadane co najmniej jednej kasy rejestrującej działającej w formie online. Zgłoszenie do systemu w ten sposób jest wystarczające. Dotychczas trzeba było osobno zawiadamiać o takiej działalności naczelnika swojego urzędu skarbowego, ale teraz ten obowiązek znikł.

Przedsiębiorca po rejestracji wskazuje miejsca, w których będzie dokonywał sprzedaży i zwrotu podatku w procedurze tax free. W porównaniu z obecnym systemem nie musi dołączać do dokumentu wywozowego paragonu z kasy rejestrującej.

Według danych Ministerstwa Finansów do 31 grudnia zarejestrowało się około 1550 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż z opcją zwrotu VAT podróżnym. Prawdopodobnie liczba ta wzrośnie, bo w 2020 r. taką sprzedaż prowadziło 3,2 tys. firm. Wcześniej, w 2019 r., ta liczba wynosiła około 4,7 tys., ale pandemia Covid-19 ograniczyła ruch turystyczny, a to z kolei spowodowało wycofanie się wielu przedsiębiorców z systemu zwrotu VAT podróżnym.

Nowy system w zasadzie eliminuje papierowe potwierdzenia sprzedaży, umożliwiające odzyskanie VAT. Podróżny otrzymuje teraz potwierdzenie sprzedaży drogą elektroniczną, na przykład na swój telefon. Na granicy owo potwierdzenie należy okazać celnikom wraz z towarami. Następnie elektroniczny system tax free generuje potwierdzenie wywozu towarów poza zewnętrzną granicę UE. To z kolei umożliwia sprzedawcy zwrot kwoty VAT zawartej w cenie wywożonych towarów na konto bankowe podróżnego.

Deklaracje podatkowe z wyjaśnieniami. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Szczelniejszy system

Dotychczas stosowane papierowe dokumenty sprzedaży w systemie tax free wciąż będą jednak honorowane. Mogą się okazać wręcz niezbędne, jeśli podróżny opuszcza teren Unii Europejskiej przez przejście graniczne poza Polską (na przykład gdy podróżny zmierzający na Ukrainę jedzie przez Słowację). Nowy elektroniczny system jest bowiem powiązany tylko z polskimi urzędami celno-skarbowymi. W takich przypadkach urząd taki potwierdza wywóz towarów tak jak dotychczas, pieczęcią.

Ministerstwo Finansów gwarantuje, że nowy system zapewni przedsiębiorcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach w nim przeprowadzanych. Elektroniczny obieg dokumentów ma im ułatwić także rozliczenia zarówno z podróżnymi, jak i z organami podatkowymi. Z kolei podróżni zyskają na skróceniu czasu obsługi i szybciej otrzymają zwrot zapłaconego VAT przy transakcjach przeprowadzanych w formie bezgotówkowej.

Najwyższa Izba Kontroli w październiku 2020 r. stwierdziła poważne niedoskonałości w dotychczasowym systemie tax free. Według jej raportu był nieszczelny i sprzyjał oszustwom VAT typu karuzelowego, a poza tym prowokował urzędników do korupcji.

Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, elektronizacja zagwarantuje większą szczelność systemu.

Podstawa prawna: Ustawa z 27.11.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2419).

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →