Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadeklarował, że przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty materialne z powodu stanu wyjątkowego, mogą liczyć na odroczenie terminu płatności składek, rozłożenie należności na raty, odstąpienie od pobierania odsetek, a w szczególnych okolicznościach nawet umorzenie składek.

Oznacza to, że tacy przedsiębiorcy mogą liczyć głównie na odroczenie zapłaty składek na okres po zakończeniu stanu wyjątkowego, gdy ich działalność powinna wrócić do normalności. Nie mają jak na razie co liczyć na zwolnienie z obowiązku zapłaty składek, jak np. w myśl przepisów tarcz antykryzysowych. W ich przypadku będzie to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach – np. całkowitej niewypłacalności.

– Analizując wnioski o udzielenie ulgi lub umorzenie należności, pracownicy ZUS wezmą pod uwagę skutki wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscowościach przy granicy z Białorusią. Zachęcamy przedsiębiorców do kontaktu z naszymi doradcami ds. ulg i umorzeń, którzy podpowiedzą, z jakiego wsparcia można skorzystać w tej sytuacji, i pomogą w przygotowaniu odpowiedniego wniosku – podkreśla prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Jak wyjaśnia ZUS, przedsiębiorca, który ma problem z płatnościami składek, może skorzystać z kilku rodzajów ulg w ZUS. Jeśli spodziewa się, że w najbliższym czasie nie będzie w stanie opłacić bieżących składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Jeżeli zaległość już powstała, przedsiębiorca może zawrzeć z ZUS układ ratalny, by zadłużenie spłacić w dogodnych ratach, w terminach uzgodnionych z Zakładem.

Na mocy tarczy antykryzysowej ZUS udziela obu tych ulg bez opłaty prolongacyjnej, czyli dodatkowych obciążeń wynikających z nieterminowego opłacenia należności.

– Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń, ZUS może mu umorzyć należności z tytułu składek; ze względu na obowiązujące przepisy prawa umorzeniu w tej sytuacji mogą podlegać składki wyłącznie na jego własne ubezpieczenia – dodaje prof. Uścińska.

Umorzenie przysługuje, gdy płatnik ze względu na sytuację majątkową i rodzinną nie jest w stanie opłacić należności. Dotyczy to przypadków, kiedy opłacenie składek spowodowałoby zbyt ciężkie skutki dla przedsiębiorcy oraz jego rodziny i mogłoby pozbawić go możliwości dalszego prowadzenia działalności. Do wniosku o umorzenie należy dołączyć dokumenty potwierdzające konkretne straty materialne.

O wsparcie można się zwrócić do doradcy ds. ulg i umorzeń w oddziale ZUS. Pomoże on też wypełnić wniosek i skompletować potrzebne dokumenty. Kontakt z nim jest możliwy zdalnie (e-wizyta), telefonicznie lub w oddziale.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Wypróbuj! Sprawdź