Obowiązek zgłoszenia

Właściciele i zarządcy będą musieli zgłosić, czy korzystają z kotła lub grzejników gazowych, czy w domu jest piec, kuchnia węglowa, kominek, czy też ogrzewanie elektryczne lub fotowoltaika. Za mieszkańców bloków deklarację złoży zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni.

Na zgłoszenie będzie rok dla budynków już istniejących. W nowych (oddanych do użytku po 1 lipca 2021 r.), w których zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw, termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

Jeśli informacje nie zostaną zgłoszone, grozi mandat, nawet do 5 tys. zł.

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 183 zł netto/m-c Sprawdź

Kontrola rzetelności deklaracji

Powstaje też Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji władze gmin będą mogły prowadzić kontrole. Strażnicy miejscy i gminni sprawdzą, czy złożone zeznania są zgodne z prawdą. Nieujawnienie faktycznego stanu wiąże się z karą – do trzech lat więzienia. Ewidencja ma dać gminom informację, na jakim etapie jest wdrażanie ekologicznego ogrzewania w domach i na osiedlach.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zapewnia, że najłatwiej zarejestrować źródło ogrzewania przez internet, choć dokument będzie można wysłać także listownie lub złożyć w urzędzie.

W deklaracji ma się znaleźć: imię i nazwisko albo nazwa właściciela lub zarządcy budynku; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju źródeł ciepła lub źródeł spalania oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; oraz numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie). Od 1 lipca możliwe będzie też ubieganie się o wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. To szansa na dotacje do 9 tys. zł (nie więcej niż 45 proc. faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania. W podwyższonym dotacja wynosi do 12 tys. zł (nie więcej niż 60 proc. kosztów).

Podstawa prawna: ustawa z 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554)

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź