Skontaktuj się z nami!
Zadzwoń: 22 311 22 22 lub napisz: [email protected]

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? Wybierz formę:

Zawartość i obsługa Systemu Legalis

Treści w Systemie Legalis

Czym jest struktura modułowa w Systemie Legalis? Co to są moduły Optimum i Premium?

Istotą modułowej struktury Systemu Legalis jest dostarczenie prawnikom najbardziej wartościowych i dopasowanych do ich potrzeb treści autorskich. System Legalis oferuje treści w podziale na tematyczne moduły tematyczne w wersji Optimum i Premium oraz moduły specjalistyczne.

Moduły Optimum to treści precyzyjnie powiązane z aktami prawnymi i orzecznictwem. Zawierają komplet cenionych przez prawników komentarzy i monografii publikowanych w najbardziej znanych seriach książkowych, a także opinie i artykuły problemowe z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck.

Moduły Premium to komplet treści dostępnych w modułach Optimum, a ponadto głęboka wiedza o całym systemie prawa dzięki wybranym tomom unikalnych serii Systemów prawa, najnowsze komentarze aktualizowane (BeckOK®), analizy oraz najistotniejsze orzecznictwo, wyselekcjonowane i skomentowane we współpracy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w poszczególnych obszarach prawa (ius.focus).

Moduły specjalistyczne to grupa modułów zawierająca kompleksowe i profesjonalne informacje z dziedzin podlegających dynamicznym zmianom i wymagających bardzo szybkich aktualizacji. To moduły z informacją gospodarczą – Beck KRS – ale także Praktyczne Wyjaśnienia, Systemy prawa, BeckOK®, n.ius, ius.focus, Translator, Beck Akademia – szkolenia online.

Szczegółowe informacje odnośnie zawartości modułów Optimum i Premium odnaleźć można na stronie moduły tematyczne.

Jakie dokumenty zawiera Baza prawa Systemu Legalis?

Baza prawa Systemu Legalis to kompletny zbiór dokumentów stanowiących podstawę pracy każdego prawnika. W Bazie prawa znajdują się wszystkie dokumenty źródłowe, takie jak:

 • Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego od 1918 r.
 • Akty prawne z Dzienników Urzędowych ministerstw i urzędów
 • Akty prawne korporacyjne
 • Akty prawa miejscowego od 2009 r.
 • Akty prawne z Dzienników Urzędowych UE L i C
 • Projekty Ustaw od III kadencji Sejmu RP.
 • Orzecznictwo polskie i unijne.
 • Interpretacje podatkowe.
 • Wzory pism i formularzy
 • Informator teleadresowy
 • Aktualności i kalendarium prawa
 • Polska Bibliografia Prawnicza PAN

Każdy Klient kupując System Legalis, zawsze otrzymuje kompletnynieograniczony zbiór powyższych dokumentów. Otrzymuje kompletną Bazę prawa, czyli solidny fundament.

Jakie są zewnętrzne serwisy i produkty zintegrowane z Systemem Legalis?

Wydawnictwo C.H.Beck współpracuje z wieloma zewnętrznymi kontrahentami dbając o to, aby dostarczać swoim Klientom najlepiej przetworzoną i wiarygodną wiedzę oraz praktyczne narzędzia. System Legalis zintegrowany jest między innymi z takimi serwisami jak:

 • Edytor Aktów Prawnych XML Legislator to narzędzie służące do tworzenia aktów prawnych i innych dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172). Dzięki integracji narzędzia z systemem Legalis, użytkownik EAP XML Legislator już na etapie tworzenia aktu prawnego ma bezpośredni, kontekstowy dostęp do pełnej treści aktów normatywnych stanowiących podstawę prawną, jak również orzeczeń i komentarzy. Szczegółowe informacje odnaleźć można na stronie SIP Legalis JST.
 • Beck KRS – połączone źródła danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego. Szczegółowe informacje odnaleźć można na stronie Beck KRS.
 • Codzienne, najważniejsze wiadomości z „Prawa co dnia” – prawnej części dziennika „Rzeczpospolita” zgromadzone zostały w osobnym, dedykowanym module specjalistycznym. Przepisy, komentarze i analizy ekspertów z zakresu prawa cywilnego, karnego, podatkowego, samorządowego, pracy oraz prawa proceduralnego. Treści z dziennika „Rzeczpospolita” zintegrowane zostały z pozostałymi zasobami Systemu Legalis i dostępne są z poziomu menu, poprzez wyszukiwarkę oraz bogaty system wewnętrznego linkowania.

Nawigacja i wyszukiwanie

Jak najłatwiej przeszukać wszystkie treści w Systemie Legalis?

Legalis wyposażony jest w bardzo wydajną i intuicyjną wyszukiwarkę tekstową umożliwiającą kompleksowe przeszukiwanie wszystkich treści w programie. Wyszukiwarka wyposażona jest w system podpowiedzi ułatwiających sprecyzowanie poszukiwanego zagadnienia.

Wyszukiwanie odbywać się może poprzez tzw. wyszukiwarkę prostą, widoczną zawsze w górnej części ekranu lub tzw. wyszukiwarkę zaawansowaną dla poszczególnych typów danych dostępną poprzez przycisk „Zaawansowane” po prawej stronie okna tekstowego wyszukiwarki prostej. Poszczególne formularze wyszukiwarki zaawansowanej zawierają kryteria dostosowane do danego typu dokumentów, umożliwiające precyzyjne odnalezienie poszukiwanych treści (np. publikator aktu prawnego, czy sygnatura orzeczenia). W wyniku działania wyszukiwarki otrzymujemy często bardzo dużą liczbę wyników, które mogą być dalej zawężane. Służy do tego dopasowany do danego typu treści system filtrów znajdujący się z lewej strony ekranu.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego o wyszukiwaniu treści w systemie Legalis i pracy z listą wyników wyszukiwania. Film odnaleźć można tutaj.

Jak najłatwiej w Systemie Legalis dotrzeć do poszukiwanego aktu prawnego?

Do aktu prawnego w Systemie Legalis najłatwiej dotrzeć poprzez:

 • okno wyszukiwarki (górna część ekranu) – wpisując tytuł (lub np. skrót kodeksowy KC, KP, KK, itd.; można również otworzyć konkretny artykuł aktu prawnego poprzez wpisanie np. KC art. 5), bądź korzystając z wyszukiwarki zaawansowanej podając np. numer i pozycję Dziennika Ustaw (menu rozwijalne po prawej stronie okna wyszukiwarki)
 • zakładkę „Hasła” na stronie głównej (lewa strona ekranu) – poprzez indeks haseł
 • spis Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich (w dziale Baza Prawa na stronie głównej lub z Menu na stronie głównej)
 • dla Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich wpisanie do okna wyszukiwarki skrótów dzu [rok] poz [nr pozycji], lub mp [rok] poz [nr pozycji] (np. dzu 2018 poz 123)
 • główne akty dla poszczególnych dziedzin prawa można znaleźć również na stronach modułów dostępnych na stronie głównej.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego o wyszukiwaniu treści w systemie Legalis film instruktażowy.

Jak najłatwiej w Systemie Legalis dotrzeć do poszukiwanego komentarza?

Do komentarza najłatwiej dotrzeć poprzez:

 • ikonę komentarza przy interesującym artykule aktu prawnego – przenosi
 • strony poszczególnych modułów dostępne na stronie głównej
 • zakładkę „Komentarze”, „BeckOK®” oraz „Systemy” w Menu na stronie głównej
 • zakładkę „Hasła” na stronie głównej – poprzez indeks haseł, zmieniając zakres przeszukiwania na Komentarze
 • okno wyszukiwarki – wpisując tytuł, autora bądź korzystając z wyszukiwarki zaawansowanej (menu rozwijalne po prawej stronie okna wyszukiwarki).

Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego o wyszukiwaniu treści w systemie Legalis film instruktażowy.

Jak najłatwiej w Systemie Legalis dotrzeć do poszukiwanego orzeczenia?

Do orzeczenia najłatwiej dotrzeć poprzez:

 • wpisanie sygnatury w okno wyszukiwarki, bądź przez wyszukiwarkę zaawansowaną podając np. rodzaj sądu, datę wydania orzeczenia (menu rozwijalne po prawej stronie okna wyszukiwarki)
 • ikonę orzeczenia przy odpowiednim artykule aktu prawnego – można znaleźć wtedy wszystkie orzeczenia tezowane powiązane z danym przepisem; aby dotrzeć do orzeczeń nietezowanych należy będąc na stronie orzeczeń do danego przepisu wybrać z listy „nietezowane”
 • zakładkę „Hasła” na stronie głównej – poprzez indeks haseł, zmieniając zakres przeszukiwania na Orzeczenia
 • link „Orzecznictwo” w Bazie Prawa lub Menu na stronie głównej
 • orzecznictwo dla poszczególnych dziedzin prawa znajduje się również na stronach modułów dostępnych na stronie głównej.

Zachęcamy do wyszukiwania tekstowego orzeczeń poprzez wyszukiwarkę, po kluczowej frazie związanej z danym zagadnieniem. Umożliwia to przeszukanie całej bazy orzeczeń Systemu Legalis pod tym kątem. Jest to bardzo istotne ze względu na to, że tylko wybrane i kluczowe orzecznictwo prezentowane jest jako dokumenty powiązane na poziomie jednostek redakcyjnych aktów prawnych. W wyniku działania wyszukiwarki możemy otrzymać bardzo dużą liczbę wyników, które mogą być następnie zawężane. Służy do tego dopasowany do orzecznictwa system filtrów znajdujący się z lewej strony ekranu.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego o wyszukiwaniu treści w Systemie Legalis film instruktażowy.

System Legalis nie wyszukał aktu prawnego, którego poszukiwałem. Jaka może być tego przyczyna?

Najczęstsze powody nie odnalezienia konkretnego aktu prawnego to:

 • błąd w tytule aktu. Należy sprawdzić tytułu lub skorzystać z systemu podpowiedzi w wyszukiwarce.
 • błąd w numerze, pozycji lub roku publikacji. Należy sprawdzić dane lub skorzystać z wyszukiwania tekstowego.
 • akt już nie obowiązuje lub jest dopiero aktem oczekującym na wejście w życie. Wyszukiwarka przeszukuje domyślnie tylko akty obowiązujące. Należy ustawić wyszukiwanie w aktach nieobowiązujących lub oczekujących (opcja w wyszukiwarce zaawansowanej dla aktów prawnych – poprzez menu rozwijalne po prawej stronie okna wyszukiwarki). W wyniku działania wyszukiwarki możemy otrzymać dużą liczbę wyników, które mogą być dalej zawężane. Służy do tego dopasowany do treści komentarzowych system filtrów znajdujący się z lewej strony ekranu.

Co oznacza termin „Akt w trakcie ujednolicania”, którym opatrzone są niektóre akty prawne?

Oznaczenie aktu prawnego szarfą z terminem „Akt w trakcie ujednolicania” oznacza, że akt ten podlega aktualnie opracowaniu w związku z jego nowelizacją. Taki akt jest jednocześnie opatrzony linkiem do publikatora prowadzącym do pozycji zmieniającej.

W jaki sposób w Systemie Legalis wyszukać akt prawny znając jego publikator?

System Legalis wyposażony jest w prostą, łatwą w obsłudze wyszukiwarkę tekstową. Istnieje jednak możliwość rozwinięcia tzw. wyszukiwarki zaawansowanej dla dowolnego typu poszukiwanych dokumentów, lub dla konkretnie wybranej grupy.

Poszukując aktu prawnego po publikatorze należy wybrać odpowiedni zakres dokumentów z rozwijanej listy po prawej stronie wyszukiwarki (zmieniając „wszystkie treści” na „Akty prawne”), po czym kliknąć przycisk „Zaawansowane”. W wyszukiwarce zaawansowanej odnaleźć można pole Publikator. Dla Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich możemy wyszukać akt prawny poprzez wpisanie w okno wyszukiwarki skrótów dzu [rok] poz [nr pozycji], lub mp [rok] poz [nr pozycji] (np. dzu 2018 poz 123).

Przypominamy jednocześnie, że System Legalis umożliwia szybkie wyszukanie aktów prawnych po popularnych skrótach, które wpisać można w okno wyszukiwarki zawsze widocznej na ekranie (np. KC, KPC, KK, KSH, itd.). Możliwe jest również otwarcie konkretnego artykułu aktu prawnego poprzez wpisanie np. KC art. 5.

W jaki sposób w Systemie Legalis wyszukać orzeczenie znając jego sygnaturę?

Legalis wyposażony jest w prostą, łatwą w obsłudze wyszukiwarkę tekstową. Wyszukiwarka ta umożliwia wpisanie pełnej sygnatury poszukiwanego orzeczenia.

Istnieje jednak także możliwość wyszukiwania orzeczeń według sygnatury podzielonej. Służy temu wyszukiwarka zaawansowana. Aby ją otworzyć, należy wybrać odpowiedni zakres dokumentów z rozwijanej listy po prawej stronie wyszukiwarki (zmieniając „wszystkie treści” na „Orzeczenia”), po czym kliknąć przycisk „Zaawansowane”. W wyszukiwarce zaawansowanej odnaleźć można sekcję Sygnatura.

Szczegóły dotyczące wyszukiwania po sygnaturze podzielonej opisane zostały w pomocy kontekstowej w Systemie Legalis (ikona „?” w sekcji Sygnatura w wyszukiwarce zaawansowanej dla orzeczeń).

W jaki sposób najłatwiej wydrukować dokument lub jego fragment?

Aby wydrukować dokument należy użyć ikony „Drukuj” na pasku narzędziowym w górnej części okna systemu Legalis. W Opcjach systemu można ustawić domyślnie czy dokument ma być drukowany z przypisami czy bez przypisów. Aby wydrukować fragment aktu prawnego należy w zakładce „Spis treści” zaznaczyć w okienkach wybrane przepisy, a następnie nacisnąć przycisk „Pokaż wybór”. Wybrane przepisy zostaną wyświetlone, wówczas należy użyć ikony „Drukuj”.

Jak najłatwiej rozpocząć pracę na kilku dokumentach jednocześnie w Systemie Legalis?

Wybrany dokument należy otworzyć w nowym oknie lub nowej zakładce przeglądarki. Najłatwiej skorzystać w tym celu z menu rozwijanego po kliknięciu w link do wybranego dokumentu prawym przyciskiem myszki.

Posiadałem dostęp do komentarza lub innej publikacji, a obecnie mam problem z jej otwarciem. Jak sobie poradzić?

Publikacje autorskie w Systemie Legalis przypisane są do odpowiednich modułów tematycznych i specjalistycznych, które Klient komponuje według własnych potrzeb. Jeśli z jakiegoś powodu zaistniał problem z dostępem do wybranych treści, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 311 22 22 lub na adres e-mail: [email protected].

W jaki sposób odszukać w Systemie Legalis właściwy dla danej miejscowości urząd (np. urząd skarbowy)?

Odpowiedni urząd można odszukać poprzez funkcjonalność „Informatory” dostępną w Menu lub w Bazie Prawa na stronie głównej – należy wybrać odpowiednią kategorię (np. „Urzędy Skarbowe”) i wybrać z niej dany urząd, aby uzyskać dane teleadresowe. Alternatywnie istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki tekstowej i wpisania frazy np. „Urząd Skarbowy Mińsk Mazowiecki”.

Personalizacja ustawień

Co to jest personalizacja w Systemie Legalis? Jak założyć indywidualny profil i jakie są tego korzyści?

Personalizacja w Systemie Legalis polega na dostosowaniu ustawień systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jest to możliwe tylko w przypadku użytkowników tzw. stanowisk indywidualnych lub posiadających profil spersonalizowany w ramach tzw. stanowisk równoległych.

Użytkownicy stanowisk równoległych mogą utworzyć tzw. profil indywidualny klikając w ikonę Mój Login znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.

Utworzenie nowego loginu (profilu indywidualnego) wymaga podania adresu e-mail (który stanie się nowym loginem do systemu Legalis) oraz hasła.

Użytkownicy profili indywidualnych mają możliwość zmiany ustawień w programie dotyczących m.in. wyglądu aktu prawnego, spisu treści, sposobu domyślnego sortowania i prezentacji wyników wyszukiwania, wydruku, eksportu dokumentów, a także informacji o zmianach w prawie.

Funkcjonalności personalizujące system:

 • dodawanie dokumentów do Ulubionych
 • historia przeglądanych dokumentów
 • opcje pozwalające dostosować funkcjonalności i wygląd systemu do indywidualnych potrzeb Użytkownika
 • alerty o zmianach w prawie (wyświetlane w systemie oraz przesyłane e-mailem do Użytkownika)
 • podgląd linków – umożliwia wstępne zapoznanie się z treścią powiązanego dokumentu bez konieczności przeładowania strony.

Czy po założeniu indywidualnego profilu w Systemie Legalis będę otrzymywał na skrzynkę e-mail reklamy, oferty i tego typu korespondencję?

Nie. System Legalis wysyła użytkownikowi wiadomości e-mail związane wyłącznie z samym systemem (np. informacja o zmianach w aktach prawnych) i tylko na wyraźne życzenie użytkownika (opcja w ustawieniach w Moim Profilu).

Jak działa historia użytkownika w Systemie Legalis?

Zakładka „Historia” znajdująca się w Moim Profilu w systemie Legalis zawiera listę ostatnio oglądanych dokumentów podzielonych na kategorie. Ponadto, zawiera ona informację na temat wyszukiwanych fraz, posortowanych chronologicznie, wg daty wyszukiwania.

Jak działa funkcja Ulubione w Systemie Legalis?

Ulubione to widok dokumentów zgromadzonych podczas pracy z Systemem Legalis. Wybrany dokument można dodać do Ulubionych przez kliknięcie opcji dodaj do ulubionych w widoku dokumentu (gwiazdka nad dokumentem) lub za pomocą narzędzi dostępnych w widoku Ulubionych.

Do ulubionych można także dodać konkretny artykuł danej ustawy poprzez kliknięcie w ikonkę plusa znajdującą się po lewej stronie artkułu i wybraniu opcji „Dodaj do ulubionych”.

W Ulubionych można też zapisać wyniki wyszukiwania – po ich wyświetleniu wystarczy kliknąć w ikonę dyskietki znajdującą się w górnej części ekranu.

Dokumenty dodane do Ulubionych można umieszczać w folderach. Aby utworzyć nowy folder, należy wybrać opcję Nowy folder i wpisać dowolną nazwę. W celu usunięcia dokumentu z folderu, należy kliknąć krzyżyk lub „odkliknąć” ikonę Dodaj do ulubionych w widoku dokumentu.

Jak działa funkcja alertów o zmianach w akcie prawnym?

Alert o zmianach można założyć na cały akt prawny (po wyświetleniu aktu prawnego klikamy w ikonę dzwonka w górnej części ekranu) lub na interesujące nas przepisy (klikamy w ikonkę plusa znajdującą się po lewej stronie artkułu i wybieramy opcję „Dodaj alert”).

Założenie alertu skutkuje wysyłaniem wiadomości e-mail (na adres, którym logujemy się do Legalisa) z informacją o zmianach w przepisach.
Ustawieniami alertów możemy zarządzać po kliknięciu w ikonę Mój Profil i wybraniu opcji alerty i powiadomienia.

Zbiorem aktów, na które założyliśmy alerty zarządzamy poprzez opcję Subskrybowane akty, która przypisana jest również do ikony Mój Profil.

Aktualizacje Systemu Legalis

Z jaką częstotliwością aktualizowane są dane w Systemie Legalis?

Dane w Systemie Legalis aktualizowane są każdego dnia roboczego.

Z jaką częstotliwością aktualizowane są dane w module Beck KRS?

Dane w module aktualizowane są codziennie, w każdy dzień roboczy. Wszystkie zmiany w KRS są wprowadzane do bazy danych serwisu i są dostępne (w postaci w pełni przetworzonej) po kilku dniach od daty publikacji (co ważne – dane oparte są na informacjach z oficjalnych urzędowych publikatorów, a więc ich pojawienie się w Beck KRS uzależnione jest od tempa publikacji).

Zagadnienia techniczne Systemu Legalis

Logowanie, przeglądarka internetowa

Mam problemy z logowaniem do Systemu Legalis – zapomniałem hasła. Jak mogę je odzyskać?

W celu ustanowienia nowego hasła do systemu Legalis proszę skorzystać z opcji RESETU HASŁA klikając w poniższy link Problem z logowaniem.

Mam problemy z logowaniem do Systemu Legalis – otrzymuję komunikat o treści „Osiągnięto maksymalną liczbę użytkowników korzystających z licencji. Proszę spróbować ponownie później”. Co może być tego przyczyną?

Komunikat taki oznacza, iż w danym momencie wszystkie wykupione dostępy do Systemu Legalis są wykorzystywane. W takim przypadku konieczne jest wylogowanie się jednego z Użytkowników w celu zwolnienia licencji. Komunikat taki może wystąpić również w przypadku gdy po skończonej pracy w programie została zamknięta przeglądarka internetowa bez wcześniejszego wylogowania się z Systemu Legalis. W takim przypadku należy odczekać do 15 minut na zwolnienie sesji.

Jednocześnie informujemy, że jeśli potrzebują Państwo dokonać rozszerzenia zakresu posiadanych stanowisk, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji pod numerem 22 311 22 22. Mogą się Państwo skontaktować z nami w tej sprawie również poprzez e-mail [email protected]l.

Czy można zmienić login do Systemu Legalis?

Można zarówno usunąć, jak i wygasić stary oraz założyć nowy login. Będzie to jednak wiązało się z utratą historii i zawartości Ulubionych. W tym celu na adres e-mail [email protected] należy przesłać następujące informacje:

 • login, który ma zostać usunięty lub zmieniony
 • adres e-mail, który zostanie ustawiony jako nowy login
 • pełne dane płatnika faktury (nazwa, adres, nr NIP).

Jaka przeglądarka internetowa jest zalecana do korzystania z Systemu Legalis?

W chwili obecnej nie ma jednej, rekomendowanej przeglądarki internetowej do Systemu Legalis. System działa na wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach obecnych na rynku. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek, co pozwoli bezproblemowo korzystać z systemu Legalis.

Szczegóły dotyczące wymagań technicznych odnaleźć można na stronie formularze i dokumenty.

System Legalis działa wolno i niestabilnie. Jaka może być tego przyczyna i jak należy postępować?

Legalis jak każda aplikacja online, działa odmiennie od aplikacji instalowanych na dysku twardym komputera. Większość problemów związanych z dłuższym niż zazwyczaj wyszukiwaniem treści czy niestabilną pracą programu wynika m.in. z szeroko rozumianej niewłaściwej konfiguracji (np. problemy po stronie przeglądarki internetowej).

W razie wystąpienia tego typu problemów prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 311 22 22 lub na adres e-mail [email protected].

Nasi konsultanci dołożą wszelkich starań aby praca z programem była wydajna i efektywna.

Obsługa Klienta Systemu Legalis

Poszerzenie lub modyfikacja konfiguracji

Chciałbym dokupić moduł tematyczny do Systemu Legalis. Jak najłatwiej skontaktować się w tej sprawie?

Jeśli potrzebują Państwo skorzystać z nowych treści autorskich, dokonać zakupu dodatkowego modułu tematycznego, prosimy o kontakt pod numerem 22 311 22 22 wew. 1 lub o kontakt e-mail na adres [email protected]

Możecie też Państwo skontaktować się bezpośrednio z obsługującym Państwa Doradcą Klienta.

Chciałbym dokupić dodatkowe stanowisko do Systemu Legalis. Jak tego dokonać?

Jeśli potrzebują Państwo rozszerzenia zakresu posiadanych stanowisk, prosimy o kontakt pod numerem 22 311 22 22 wew. 1 lub o kontakt e-mail na adres [email protected].

Jeśli potrzebują Państwo dokonać jakichkolwiek innych zmian w zakresie swojej subskrypcji na System Legalis, prosimy o kontakt pod numerem 22 311 22 22 wew. 3 lub o kontakt e-mail na adres [email protected].

Czy w ramach umowy przysługuje mi szkolenie z obsługi Legalisa?

Tak, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów przysługuje Państwu jedno bezpłatne szkolenie na każde 6 miesięcy abonamentu.

W jaki sposób mogę zgłosić potrzebę w zakresie szkolenia?

W takiej sytuacji zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 311 22 22 wew. 2, adres e-mail [email protected] lub poprzez stronę szkolenia.

Dostęp do Systemu Legalis

Zgubiłem/nie otrzymałem danych dostępowych do Systemu Legalis. Co należy zrobić?

Hasło do Systemu Legalis można odzyskać klikając w poniższy link: Najczęstsze pytania dotyczące logowania.

Jeśli nie uda się odzyskać hasła w powyższy sposób, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 311 22 22 wew. 3 lub na adres e-mail [email protected].

Nie posiadam danych dostępowych do Beck KRS. Jak je uzyskać?

W celu uzyskania danych dostępowych umożliwiających korzystanie z Beck KRS bezpośrednio poprzez stronę www.beckkrs.pl (wejście spoza Systemu Legalis) należy przesłać na adres e-mail [email protected] następujące informacje:

 • dane płatnika faktury: nazwa, adres, NIP
 • adresy e-mail użytkowników (w ilości równej wykupionej ilości dostępów do BECK KRS).

W razie problemów prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 311 22 22 wew. 3 lub na adres e-mail [email protected].

W jaki sposób uzyskać informację lub dokonać zmian w kwestiach związanych z płatnościami?

Jeśli potrzebują Państwo uzyskać duplikat faktury VAT lub kalendarza ratalnego, dokonać zmian w sposobie płatności, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu lub 311 22 22 wew. 3 lub na adres e-mail [email protected].

Chciałbym dokonać zmiany w moich danych Klienta (nazwa klienta, adres). Jak tego dokonać?

Jeśli potrzebują Państwo dokonać zmian w dowolnym zakresie w swoich danych klienta, prosimy o wysłanie prośby o zmianę, zawierającą Państwa stare i nowe dane na adres e-mail [email protected].

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami: 22 311 22 22 lub [email protected]