Zawartość i obsługa Systemu Legalis

Treści w Systemie Legalis

Czym jest struktura modułowa w Systemie Legalis? Co to są moduły Standard i Premium?

Istotą modułowej struktury Systemu Legalis jest dostarczenie prawnikom najbardziej wartościowych i dopasowanych do ich potrzeb treści autorskich. System Legalis oferuje treści w podziale na tematyczne moduły tematyczne w wersji Standard i Premium oraz moduły specjalistyczne.

Moduły Standard to treści precyzyjnie powiązane z aktami prawnymi i orzecznictwem. Zawierają cenione przez prawników komentarze i monografie publikowane w najbardziej znanych seriach książkowych, a także opinie i artykuły problemowe z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck.

Moduły Premium to komplet treści dostępnych w modułach Standard, a ponadto wyspecjalizowane komentarze Wydawnictwa C.H.Beck, głęboka wiedza o całym systemie prawa dzięki wybranym tomom unikalnych serii systemów prawa, najnowsze komentarze aktualizowane (BeckOK®) oraz najistotniejsze orzecznictwo, wyselekcjonowane i skomentowane we współpracy z kancelariami prawnymi specjalizującymi się w poszczególnych obszarach prawa (ius.focus).

Moduły specjalistyczne to grupa modułów zawierająca kompleksowe i profesjonalne informacje z dziedzin podlegających dynamicznym zmianom i wymagających bardzo szybkich aktualizacji. To moduły z informacją gospodarczą – Beck KRS – ale także Praktyczne Wyjaśnienia, Systemy prawa, czy BeckOK®.

Szczegółowe informacje odnośnie zawartości modułów Standard i Premium odnaleźć można na stronie moduły tematyczne.

Jakie dokumenty zawiera Baza Prawa Systemu Legalis? Czy wydawnictwo różnicuje zawartość Bazy w zależności od wersji systemu?

Baza Prawa Systemu Legalis to kompletny zbiór dokumentów stanowiących podstawę pracy każdego prawnika. W Bazie Prawa znajdują się wszystkie dokumenty źródłowe, takie jak:

 • Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego od 1918 r.
 • Akty prawne z Dzienników Urzędowych ministerstw i urzędów
 • Akty prawne korporacyjne
 • Akty prawa miejscowego od 2009 r.
 • Akty prawne z Dzienników Urzędowych UE L i C
 • Projekty Ustaw od III kadencji Sejmu RP.
 • Orzecznictwo polskie i unijne w liczbie ponad 1 800 000.
 • Interpretacje podatkowe w liczbie ponad 350 000.
 • Wzory pism i formularzy
 • Informator teleadresowy
 • Aktualności i kalendarium prawa
 • Polska Bibliografia Prawnicza PAN

Co bardzo istotne, klient kupując dowolną wersję systemu Legalis, zawsze otrzymuje kompletnynieograniczony zbiór powyższych dokumentów. Otrzymuje kompletną Bazę Prawa, czyli solidny fundament.

Jakie są zewnętrzne serwisy i produkty zintegrowane z Systemem Legalis?

Wydawnictwo C.H.Beck współpracuje z wieloma zewnętrznymi kontrahentami dbając o to, aby dostarczać swoim Klientom najlepiej przetworzoną i wiarygodną wiedzę oraz praktyczne narzędzia. System Legalis zintegrowany jest między innymi z takimi serwisami jak:

 • Edytor Aktów Prawnych XML Legislator to narzędzie służące do tworzenia aktów prawnych i innych dokumentów zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172). Dzięki integracji narzędzia z systemem Legalis, użytkownik EAP XML Legislator już na etapie tworzenia aktu prawnego ma bezpośredni, kontekstowy dostęp do pełnej treści aktów normatywnych stanowiących podstawę prawną, jak również orzeczeń i komentarzy. Szczegółowe informacje odnaleźć można na stronie SIP Legalis JST.
 • Beck KRS – połączone źródła danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego. Szczegółowe informacje odnaleźć można na stronie Beck KRS.
 • Codzienne, najważniejsze wiadomości z „Prawa co dnia” – prawnej części dziennika „Rzeczpospolita” zgromadzone zostały w osobnym, dedykowanym module specjalistycznym. Przepisy, komentarze i analizy ekspertów z zakresu prawa cywilnego, karnego, podatkowego, samorządowego, pracy oraz prawa proceduralnego. Treści z dziennika „Rzeczpospolita” zintegrowane zostały z pozostałymi zasobami Systemu Legalis i dostępne są z poziomu menu, poprzez wyszukiwarkę oraz bogaty system wewnętrznego linkowania.

Nawigacja i wyszukiwanie

Jak najłatwiej przeszukać wszystkie treści w Systemie Legalis?

System Legalis wyposażony jest w bardzo wydajną i intuicyjną wyszukiwarkę tekstową umożliwiającą kompleksowe przeszukiwanie wszystkich treści w programie. Wyszukiwarka wyposażona jest w system podpowiedzi ułatwiających sprecyzowanie poszukiwanego zagadnienia.

Wyszukiwanie odbywać się może poprzez tzw. wyszukiwarkę prostą, widoczną zawsze w górnej części ekranu lub tzw. wyszukiwarkę zaawansowaną dla poszczególnych typów danych dostępną poprzez przycisk „Zaawansowane” pod oknem tekstowym wyszukiwarki prostej. Poszczególne formularze wyszukiwarki zaawansowanej zawierają kryteria dostosowane do danego typu dokumentów, umożliwiające precyzyjne odnalezienie poszukiwanych treści (np. publikator aktu prawnego, czy sygnatura orzeczenia). W wyniku działania wyszukiwarki otrzymujemy często bardzo dużą liczbę wyników, które mogą być dalej zawężane. Służy do tego dopasowany do danego typu treści system filtrów znajdujący się z lewej strony ekranu.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego o wyszukiwaniu treści w systemie Legalis i pracy z listą wyników wyszukiwania. Film odnaleźć można tutaj.

Jak najłatwiej w Systemie Legalis dotrzeć do poszukiwanego aktu prawnego?

Do aktu prawnego w Systemie Legalis najłatwiej dotrzeć poprzez:

 • okno wyszukiwarki (górna część ekranu) – wpisując tytuł (lub np. skrót kodeksowy KC, KP, KK, itd.; można również otworzyć konkretny artykuł aktu prawnego poprzez wpisanie np. KC art. 5), bądź korzystając z wyszukiwarki zaawansowanej podając np. numer i pozycję Dziennika Ustaw (menu rozwijalne po prawej stronie okna wyszukiwarki)
 • zakładkę „Hasła” na stronie głównej (lewa strona ekranu) – poprzez indeks haseł
 • spis Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich (w dziale Baza Prawa na stronie głównej lub z Menu na stronie głównej)
 • dla Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich wpisanie do okna wyszukiwarki skrótów dzu [rok] poz [nr pozycji], lub mp [rok] poz [nr pozycji] (np. dzu 2018 poz 123)
 • główne akty dla poszczególnych dziedzin prawa można znaleźć również na stronach modułów dostępnych na stronie głównej.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego o wyszukiwaniu treści w systemie Legalis film instruktażowy.

Jak najłatwiej w Systemie Legalis dotrzeć do poszukiwanego komentarza?

Do komentarza najłatwiej dotrzeć poprzez:

 • ikonę komentarza przy interesującym artykule aktu prawnego – przenosi
 • strony poszczególnych modułów dostępne na stronie głównej
 • zakładkę „Komentarze”, „BeckOK®” oraz „Systemy” w Menu na stronie głównej
 • zakładkę „Hasła” na stronie głównej – poprzez indeks haseł, zmieniając zakres przeszukiwania na Komentarze
 • okno wyszukiwarki – wpisując tytuł, autora bądź korzystając z wyszukiwarki zaawansowanej (menu rozwijalne po prawej stronie okna wyszukiwarki).

Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego o wyszukiwaniu treści w systemie Legalis film instruktażowy.

Jak najłatwiej w Systemie Legalis dotrzeć do poszukiwanego orzeczenia?

Do orzeczenia najłatwiej dotrzeć poprzez:

 • wpisanie sygnatury w okno wyszukiwarki, bądź przez wyszukiwarkę zaawansowaną podając np. rodzaj sądu, datę wydania orzeczenia (menu rozwijalne po prawej stronie okna wyszukiwarki)
 • ikonę orzeczenia przy odpowiednim artykule aktu prawnego – można znaleźć wtedy wszystkie orzeczenia tezowane powiązane z danym przepisem; aby dotrzeć do orzeczeń nietezowanych należy będąc na stronie orzeczeń do danego przepisu wybrać z listy „nietezowane”
 • zakładkę „Hasła” na stronie głównej – poprzez indeks haseł, zmieniając zakres przeszukiwania na Orzeczenia
 • link „Orzecznictwo” w Bazie Prawa lub Menu na stronie głównej
 • orzecznictwo dla poszczególnych dziedzin prawa znajduje się również na stronach modułów dostępnych na stronie głównej.

Zachęcamy do wyszukiwania tekstowego orzeczeń poprzez wyszukiwarkę, po kluczowej frazie związanej z danym zagadnieniem. Umożliwia to przeszukanie całej bazy orzeczeń Systemu Legalis pod tym kątem. Jest to bardzo istotne ze względu na to, że tylko wybrane i kluczowe orzecznictwo prezentowane jest jako dokumenty powiązane na poziomie jednostek redakcyjnych aktów prawnych. W wyniku działania wyszukiwarki możemy otrzymać bardzo dużą liczbę wyników, które mogą być następnie zawężane. Służy do tego dopasowany do orzecznictwa system filtrów znajdujący się z lewej strony ekranu.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu instruktażowego o wyszukiwaniu treści w Systemie Legalis film instruktażowy.

System Legalis nie wyszukał aktu prawnego, którego poszukiwałem. Jaka może być tego przyczyna?

Najczęstsze powody nie odnalezienia konkretnego aktu prawnego to:

 • błąd w tytule aktu. Należy sprawdzić tytułu lub skorzystać z systemu podpowiedzi w wyszukiwarce.
 • błąd w numerze, pozycji lub roku publikacji. Należy sprawdzić dane lub skorzystać z wyszukiwania tekstowego.
 • akt już nie obowiązuje lub jest dopiero aktem oczekującym na wejście w życie. Wyszukiwarka przeszukuje domyślnie tylko akty obowiązujące. Należy ustawić wyszukiwanie w aktach nieobowiązujących lub oczekujących (opcja w wyszukiwarce zaawansowanej dla aktów prawnych – poprzez menu rozwijalne po prawej stronie okna wyszukiwarki). W wyniku działania wyszukiwarki możemy otrzymać dużą liczbę wyników, które mogą być dalej zawężane. Służy do tego dopasowany do treści komentarzowych system filtrów znajdujący się z lewej strony ekranu.

Co oznacza termin „Akt w trakcie ujednolicania”, którym opatrzone są niektóre akty prawne?

Oznaczenie aktu prawnego szarfą z terminem „Akt w trakcie ujednolicania” oznacza, że akt ten podlega aktualnie opracowaniu w związku z jego nowelizacją. Taki akt jest jednocześnie opatrzony linkiem do publikatora prowadzącym do pozycji zmieniającej.

W jaki sposób w Systemie Legalis wyszukać akt prawny znając jego publikator?

System Legalis w wersji online wyposażony jest w prostą, łatwą w obsłudze wyszukiwarkę tekstową. Istnieje jednak możliwość rozwinięcia tzw. wyszukiwarki zaawansowanej dla dowolnego typu poszukiwanych dokumentów, lub dla konkretnie wybranej grupy.

Poszukując aktu prawnego po publikatorze należy wybrać odpowiedni zakres dokumentów z rozwijanej listy po prawej stronie wyszukiwarki (zmieniając „wszystkie treści” na „Akty prawne”), po czym kliknąć przycisk „Zaawansowane”. W wyszukiwarce zaawansowanej odnaleźć można pole Publikator. Dla Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich możemy wyszukać akt prawny poprzez wpisanie w okno wyszukiwarki skrótów dzu [rok] poz [nr pozycji], lub mp [rok] poz [nr pozycji] (np. dzu 2018 poz 123).

Przypominamy jednocześnie, że System Legalis umożliwia szybkie wyszukanie aktów prawnych po popularnych skrótach, które wpisać można w okno wyszukiwarki zawsze widocznej na ekranie (np. KC, KPC, KK, KSH, itd.). Możliwe jest również otwarcie konkretnego artykułu aktu prawnego poprzez wpisanie np. KC art. 5.

W jaki sposób w Systemie Legalis wyszukać orzeczenie znając jego sygnaturę?

System Legalis w wersji online wyposażony jest w prostą, łatwą w obsłudze wyszukiwarkę tekstową. Wyszukiwarka ta umożliwia wpisanie pełnej sygnatury poszukiwanego orzeczenia.

Istnieje jednak także możliwość wyszukiwania orzeczeń według sygnatury podzielonej. Służy temu wyszukiwarka zaawansowana. Aby ją otworzyć, należy wybrać odpowiedni zakres dokumentów z rozwijanej listy po prawej stronie wyszukiwarki (zmieniając „wszystkie treści” na „Orzeczenia”), po czym kliknąć przycisk „Zaawansowane”. W wyszukiwarce zaawansowanej odnaleźć można sekcję Sygnatura.

Szczegóły dotyczące wyszukiwania po sygnaturze podzielonej opisane zostały w pomocy kontekstowej w Systemie Legalis (ikona „?” w sekcji Sygnatura w wyszukiwarce zaawansowanej dla orzeczeń).

W jaki sposób najłatwiej wydrukować dokument lub jego fragment?

Aby wydrukować dokument należy użyć ikony „Drukuj” na pasku narzędziowym w górnej części okna systemu Legalis. W Opcjach systemu można ustawić domyślnie czy dokument ma być drukowany z przypisami czy bez przypisów. Aby wydrukować fragment aktu prawnego należy w zakładce „Spis treści” zaznaczyć w okienkach wybrane przepisy, a następnie nacisnąć przycisk „Pokaż wybór”. Wybrane przepisy zostaną wyświetlone, wówczas należy użyć ikony „Drukuj”.

Jak najłatwiej rozpocząć pracę na kilku dokumentach jednocześnie w Systemie Legalis?

Korzystając z systemu Legalis w wersji online, wybrany dokument należy otworzyć w nowym oknie lub nowej zakładce przeglądarki. Najłatwiej skorzystać w tym celu z menu rozwijanego po kliknięciu w link do wybranego dokumentu prawym przyciskiem myszki.

Posiadałem dostęp do komentarza lub innej publikacji, a obecnie mam problem z jej otwarciem. Jak sobie poradzić?

Publikacje autorskie w Systemie Legalis przypisane są do odpowiednich modułów tematycznych i specjalistycznych, które Klient komponuje według własnych potrzeb. Jeśli z jakiegoś powodu zaistniał problem z dostępem do wybranych treści, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 311 22 22 lub na adres e-mail: legalis@beck.pl.

W jaki sposób odszukać w Systemie Legalis właściwy dla danej miejscowości urząd (np. urząd skarbowy)?

Odpowiedni urząd można odszukać poprzez funkcjonalność „Informatory” dostępną w Menu lub w Bazie Prawa na stronie głównej – należy wybrać odpowiednią kategorię (np. „Urzędy Skarbowe”) i wybrać z niej dany urząd, aby uzyskać dane teleadresowe. Alternatywnie istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki tekstowej i wpisania frazy np. „Urząd Skarbowy Mińsk Mazowiecki”.

Personalizacja ustawień

Co to jest personalizacja w Systemie Legalis? Jak założyć indywidualny profil i jakie są tego korzyści?

Personalizacja w Systemie Legalis w wersji online polega na dostosowaniu ustawień systemu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jest to możliwe tylko w przypadku użytkowników tzw. stanowisk indywidualnych lub posiadających profil spersonalizowany w ramach tzw. stanowisk równoległych.

Użytkownicy stanowisk równoległych mogą utworzyć tzw. profil indywidualny klikając w ikonę Mój Login znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.

Utworzenie nowego loginu (profilu indywidualnego) wymaga podania adresu e-mail (który stanie się nowym loginem do systemu Legalis) oraz hasła.

Użytkownicy profili indywidualnych mają możliwość zmiany ustawień w programie dotyczących m.in. wyglądu aktu prawnego, spisu treści, sposobu domyślnego sortowania i prezentacji wyników wyszukiwania, wydruku, eksportu dokumentów, a także informacji o zmianach w prawie.

Funkcjonalności personalizujące system:

 • dodawanie dokumentów do Ulubionych
 • historia przeglądanych dokumentów
 • opcje pozwalające dostosować funkcjonalności i wygląd systemu do indywidualnych potrzeb Użytkownika
 • alerty o zmianach w prawie (wyświetlane w systemie oraz przesyłane e-mailem do Użytkownika) tylko w wersji online
 • podgląd linków – umożliwia wstępne zapoznanie się z treścią powiązanego dokumentu bez konieczności przeładowania strony (tylko w wersji online).

Czy po założeniu indywidualnego profilu w Systemie Legalis będę otrzymywał na skrzynkę e-mail reklamy, oferty i tego typu korespondencję?

Nie. System Legalis wysyła użytkownikowi wiadomości e-mail związane wyłącznie z samym systemem (np. informacja o zmianach w aktach prawnych) i tylko na wyraźne życzenie użytkownika (opcja w ustawieniach w Moim Profilu).

Jak działa historia użytkownika w Systemie Legalis?

Zakładka „Historia” znajdująca się w Moim Profilu w systemie Legalis w wersji online zawiera listę ostatnio oglądanych dokumentów podzielonych na kategorie. Ponadto, zawiera ona informację na temat wyszukiwanych fraz, posortowanych chronologicznie, wg daty wyszukiwania.

Jak działa funkcja Ulubione w Systemie Legalis?

Ulubione to widok dokumentów zgromadzonych podczas pracy z Systemem Legalis. Wybrany dokument można dodać do Ulubionych przez kliknięcie opcji dodaj do ulubionych w widoku dokumentu (gwiazdka nad dokumentem) lub za pomocą narzędzi dostępnych w widoku Ulubionych.

Dokumenty dodane do Ulubionych można umieszczać w folderach. Aby utworzyć nowy folder, należy wybrać opcję Nowy folder i wpisać dowolną nazwę. W celu usunięcia dokumentu z folderu, należy kliknąć krzyżyk lub „odkliknąć” ikonę Dodaj do ulubionych w widoku dokumentu.

Wersje Systemu Legalis i aktualizacje

Jakie są wersje Systemu Legalis?

System Legalis funkcjonuje w ofercie w następujących wersjach:

 • Wersja online – dostępna z dowolnego komputera lub tabletu z dostępem do sieci Internet
 • Wersja DVD – dostępna z jednego komputera, na którym system został zainstalowany
 • Wersja intranet – dostępna z wielu komputerów połączonych w sieć lokalną.

Jakie są różnice między wersją online a wersją DVD Systemu Legalis?

Wersja online Systemu Legalis jest wiodącym typem dostępu spośród wszystkich oferowanych przez wydawnictwo. Co ważne, obie wersje nie różnią się w żaden sposób pod kątem zawartości produktu, mogą natomiast różnić się pod względem częstotliwości aktualizacji danych jak również pod względem funkcjonalności ułatwiających posługiwanie się systemem.

Oto najważniejsze różnice:

 • Częstotliwość aktualizacji
 • Możliwość dostępu do systemu z jednego lub wielu urządzeń (w wersji online można logować się z dowolnego komputera czy tabletu posiadającego dostęp do sieci Internet).
 • Sposoby wyszukiwania dokumentów i prezentacji wyników wyszukiwania. Na przykład:
  • Funkcjonalność podpowiadania wpisywanych fraz w wyszukiwarce wersji online
  • Zawężanie wyników w wersji online
  • Bardziej szczegółowy podział kategorii wyszukiwanych dokumentów w wersji online
  • Opcje sortowania dokumentów w wersji online
 • Funkcjonalności personalizujące system. Na przykład:
  • Dodawanie dokumentów do Ulubionych
  • Historia przeglądanych dokumentów
  • Opcje pozwalające dostosować funkcjonalności i wygląd produktu do indywidualnych potrzeb Użytkownika
 • Funkcjonalność alertów. Na przykład:
  • Alerty o zmianach w prawie (wyświetlane w systemie oraz przesyłane e-mailem do Użytkownika) tylko w wersji online.
 • Funkcjonalność podglądu linków – umożliwia wstępne zapoznanie się z treścią powiązanego dokumentu bez konieczności przeładowania strony (tylko w wersji online).
 • Funkcjonalności administracyjne. Na przykład:
  • Dodatkowe sposoby zarządzania użytkownikami w wersji online.

Z jaką częstotliwością aktualizowane są dane w Systemie Legalis?

Dane w Systemie Legalis w wersji online aktualizowane są każdego dnia roboczego. Aktualizacje Systemu Legalis w wersji DVD przygotowywane są w cyklach tygodniowych i miesięcznych.

Z jaką częstotliwością aktualizowane są dane w module Beck KRS?

Dane w module aktualizowane są codziennie, w każdy dzień roboczy. Wszystkie zmiany w KRS są wprowadzane do bazy danych serwisu i są dostępne (w postaci w pełni przetworzonej) po kilku dniach od daty publikacji (co ważne – dane oparte są na informacjach z oficjalnych urzędowych publikatorów, a więc ich pojawienie się w Beck KRS uzależnione jest od tempa publikacji).

Zagadnienia techniczne Systemu Legalis

Legalis w wersji online

Mam problemy z logowaniem do Systemu Legalis – zapomniałem hasła. Jak mogę je odzyskać?

W celu ustanowienia nowego hasła do systemu Legalis proszę skorzystać z opcji RESETU HASŁA klikając w poniższy link Problem z logowaniem.

Mam problemy z logowaniem do Systemu Legalis – otrzymuję komunikat o treści „Osiągnięto maksymalną liczbę użytkowników korzystających z licencji. Proszę spróbować ponownie później”. Co może być tego przyczyną?

Komunikat taki oznacza, iż w danym momencie wszystkie wykupione dostępy do Systemu Legalis są wykorzystywane. W takim przypadku konieczne jest wylogowanie się jednego z Użytkowników w celu zwolnienia licencji. Komunikat taki może wystąpić również w przypadku gdy po skończonej pracy w programie została zamknięta przeglądarka internetowa bez wcześniejszego wylogowania się z Systemu Legalis. W takim przypadku należy odczekać do 15 minut na zwolnienie sesji.

Jednocześnie informujemy, że jeśli potrzebują Państwo dokonać rozszerzenia zakresu posiadanych stanowisk, nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji pod numerem 22 311 22 22. Mogą się Państwo skontaktować z nami w tej sprawie również poprzez e-mail legalis@beck.pl.

Czy można zmienić login do Systemu Legalis?

Można zarówno usunąć, jak i wygasić stary oraz założyć nowy login. Będzie to jednak wiązało się z utratą historii i zawartości Ulubionych. W tym celu na adres e-mail legalis@beck.pl należy przesłać następujące informacje:

 • login, który ma zostać usunięty lub zmieniony
 • adres e-mail, który zostanie ustawiony jako nowy login
 • pełne dane płatnika faktury (nazwa, adres, nr NIP).

Jaka przeglądarka internetowa jest zalecana do korzystania z Systemu Legalis?

W chwili obecnej nie ma jednej, rekomendowanej przeglądarki internetowej do Systemu Legalis. System działa na wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach obecnych na rynku. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek, co pozwoli bezproblemowo korzystać z systemu Legalis.

Szczegóły dotyczące wymagań technicznych odnaleźć można na stronie formularze i dokumenty.

System Legalis działa wolno i niestabilnie. Jaka może być tego przyczyna i jak należy postępować?

Legalis jak każda aplikacja online, działa odmiennie od aplikacji instalowanych na dysku twardym komputera. Większość problemów związanych z dłuższym niż zazwyczaj wyszukiwaniem treści czy niestabilną pracą programu wynika m.in. z szeroko rozumianej niewłaściwej konfiguracji (np. problemy po stronie przeglądarki internetowej).

W razie wystąpienia tego typu problemów prosimy o niezwłoczny kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 311 22 22 lub na adres e-mail legalis@beck.pl.

Nasi konsultanci dołożą wszelkich starań aby praca z programem była wydajna i efektywna.

Legalis w wersji DVD

Otrzymuję komunikat o treści „Brak licencji na zainstalowanie bazy”. Co należy zrobić?

Komunikat taki oznacza, ze System Legalis nie jest zarejestrowany.

W celu rejestracji należy przesłać do wydawnictwa zgłoszenie rejestracyjne z Rejestratora systemu Legalis (najłatwiej dotrzeć poprzez przycisk START w systemie Windows -> Wszystkie programy -> Legalis -> Rejestracja -> Generuj kody). Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny i wysłać go naciskając przycisk „E-mail” lub wydrukować, zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Otrzymacie Państwo e-mail zwrotny z kodem odblokowującym, który należy wpisać w rejestratorze programu Legalis (przycisk START w systemie Windows -> Wszystkie programy -> Legalis -> Rejestracja -> Odblokowywanie).

Alternatywną formą rejestracji jest formularz rejestracyjny na stronie formularz rejestracyjny

Otrzymuję komunikat „Problemy z uruchomieniem procesora morfoskładniowego Gram. Zainstaluj program ponownie”. Co należy zrobić?

W przypadku powyższego komunikatu, należy ze strony https://legalis.pl/fileadmin/legalistools/Leg_plugins.exe pobrać i zapisać plik, a następnie uruchomić go na komputerze, na którym występuje problem z uruchomieniem Systemu Legalis. Po tej operacji System Legalis będzie uruchamiał się bez przeszkód.

Mam problem z uruchomieniem Systemu Legalis w wersji sieciowej (intranet)

W przypadku problemów z uruchomieniem wersji sieciowej Systemu Legalis, w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy uruchomiona jest usługa Legalis serwer oraz czy porty wykorzystywane przez System Legalis nie są blokowane przez zaporę (jeśli są, to należy udostępnić je w ustawieniach zapory systemowej Windows).

Jeśli nie uda się uruchomić Systemu Legalis w powyższy sposób prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 311 22 22 lub na adres e-mail legalis@beck.pl

Mam problem z instalacją aktualizacji z otrzymanej płyty DVD

W przypadku problemów z instalacją systemu Legalis bezpośrednio z płyty DVD, należy kopiować zawartość płyt DVD na dysk twardy komputera, a następnie bezpośrednio z dysku twardego uruchomić instalację klikając plik setup.exe.Sugerujemy, aby plik setup.exe kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie z wyświetlonego menu wybrać opcję uruchom jako administrator.

Jeśli nie uda się uruchomić systemu Legalis w powyższy sposób, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 311 22 22 wew. 3 lub na adres e-mail legalis@beck.pl

Po otrzymaniu i wpisaniu klucza licencyjnego otrzymuję komunikat „nieprawidłowy kod komputera”

W przypadku pojawienia się takiego komunikatu:

 • przejdź do folderu CHBeck\Legalis2\Bin
 • kliknij prawym przyciskiem myszki na plik RejestrKlient.exe, a następnie z wyświetlonego menu wybierz opcję Uruchom jako administrator
 • w okienku, które się pojawi – kliknij na Odblokowywanie
 • wklej otrzymany klucz licencyjny i kliknij Zatwierdzam.

Zmieniłem komputer. Co mam zrobić aby odblokować program?

Po zmianie komputera konieczne jest dokonanie ponownej rejestracji Systemu Legalis.

Patrz odpowiedź na pytanie „Otrzymuję komunikat o treści „Brak licencji na zainstalowanie bazy”. Co należy zrobić?

Ilość danych w moim komputerze zmusiła mnie do zmiany dysku, na którym zainstalowany jest System Legalis. W jaki sposób poprawnie przeprowadzić taki proces?

W celu zmiany lokalizacji Systemu Legalis należy odinstalować program, a następnie zainstalować go w nowej lokalizacji (w tym celu proszę użyć najświeższych płyt zawierających całą bazę programu).

Po zainstalowaniu konieczne jest dokonanie ponownej rejestracji (patrz odpowiedź na pytanie: „Otrzymuję komunikat o treści „Brak licencji na zainstalowanie bazy”. Co należy zrobić?”).

Na jakich systemach operacyjnych działa System Legalis?

System Legalis w wersji DVD działa w środowisku Windows.

Szczegóły dotyczące wymagań technicznych odnaleźć można na stronie filmy i instrukcje.

Obsługa Klienta Systemu Legalis

Poszerzenie lub modyfikacja konfiguracji

Chciałbym dokupić moduł tematyczny do Systemu Legalis. Jak najłatwiej skontaktować się w tej sprawie?

Jeśli potrzebują Państwo skorzystać z nowych treści autorskich, dokonać zakupu dodatkowego modułu tematycznego, prosimy o kontakt pod numerem 22 311 22 22 wew. 1 lub o kontakt e-mail na adres legalis@beck.pl

Możecie też Państwo skontaktować się bezpośrednio z obsługującym Państwa Doradcą Klienta.

Chciałbym dokupić dodatkowe stanowisko do Systemu Legalis. Jak tego dokonać?

Jeśli potrzebują Państwo rozszerzenia zakresu posiadanych stanowisk, prosimy o kontakt pod numerem 22 311 22 22 wew. 1 lub o kontakt e-mail na adres legalis@beck.pl.

Jeśli potrzebują Państwo dokonać jakichkolwiek innych zmian w zakresie swojej subskrypcji na System Legalis – np. zmiana rodzaju dostępu (np. z DVD na online), prosimy o kontakt pod numerem 22 311 22 22 wew. 3 lub o kontakt e-mail na adres legalis@beck.pl.

Czy w ramach umowy przysługuje mi szkolenie z obsługi Legalisa?

Tak, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów przysługuje Państwu jedno bezpłatne szkolenie na każde 6 miesięcy abonamentu.

W jaki sposób mogę zgłosić potrzebę w zakresie szkolenia?

W takiej sytuacji zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 311 22 22 wew. 2, adres e-mail legalis@beck.pl lub poprzez stronę szkolenia.

Dostęp do Systemu Legalis

Zgubiłem/nie otrzymałem danych dostępowych do Systemu Legalis. Co należy zrobić?

Hasło do Systemu Legalis w wersji online można odzyskać klikając w poniższy link: Najczęstsze pytania dotyczące logowania.

Jeśli nie uda się odzyskać hasła w powyższy sposób, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 311 22 22 wew. 3 lub na adres e-mail legalis@beck.pl.

Nie posiadam danych dostępowych do Beck KRS. Jak je uzyskać?

W celu uzyskania danych dostępowych umożliwiających korzystanie z Beck KRS bezpośrednio poprzez stronę www.beckkrs.pl (wejście spoza Systemu Legalis) należy przesłać na adres e-mail beckkrs@beck.pl następujące informacje:

 • dane płatnika faktury: nazwa, adres, NIP
 • adresy e-mail użytkowników (w ilości równej wykupionej ilości dostępów do BECK KRS).

W razie problemów prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 311 22 22 wew. 3 lub na adres e-mail beckkrs@beck.pl.

W jaki sposób uzyskać informację lub dokonać zmian w kwestiach związanych z płatnościami?

Jeśli potrzebują Państwo uzyskać duplikat faktury VAT lub kalendarza ratalnego, dokonać zmian w sposobie płatności, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu lub 311 22 22 wew. 3 lub na adres e-mail legalis@beck.pl.

Chciałbym dokonać zmiany w moich danych Klienta (nazwa klienta, adres). Jak tego dokonać?

Jeśli potrzebują Państwo dokonać zmian w dowolnym zakresie w swoich danych klienta, prosimy o wysłanie prośby o zmianę, zawierającą Państwa stare i nowe dane na adres e-mail legalis@beck.pl.

Zgubiłem płyty DVD z aktualizacją Systemu Legalis. Jaka jest procedura w takiej sytuacji?

W takiej sytuacji zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 311 22 22 wew. 3 lub na adres e-mail legalis@beck.pl.

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Skontaktuj się z nami: 22 311 22 22 lub legalis[at]beck.pl