Sito na granicy

Rodzaj dokumentu wizowego, o który będzie trzeba wystąpić, aby otrzymać pozwolenie na pobyt i pracę na Wyspach, będzie zależał od umiejętności i kwalifikacji pracownika. Znaczenie ma też to, czy osoba starająca się o wizę dostanie ofertę zatrudnienia po przekroczeniu granicy. Brytyjscy urzędnicy spytają także o to, czy pracownik z zagranicy planuje sprowadzić się na Wyspy z rodziną. Oddzielne wizy dostaną osoby, które w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii mają się zajmować sportem, pracą w związkach wyznaniowych czy podejmą zatrudnienie w administracji publicznej.

4 moduły Systemu Legalis z Bazą prawa i orzecznictwa od 150 zł netto/m-c Sprawdź

Najpopularniejsza wiza do pracy w Wielkiej Brytanii będzie wystawiana dla wykwalifikowanych pracowników z zarobkami wynoszącymi średnio 25,6 tys. funtów rocznie. Brytyjski rząd przedstawił już listę kilkuset zawodów, których przedstawiciele mogą się starać o nową wizę. W wielu zawodach limit zarobków jest jednak wyższy i np. dla pilotów wyniesie aż 60 tys. funtów rocznie, a dla menedżerów IT 56,1 tys. funtów rocznie.

Ten limit może być też niższy: dla techników i analityków laboratoryjnych wyniesie tylko 18,2 tys. funtów, a dla ogrodników 18,6 tys. funtów.

Zawód, który ma wykonywać cudzoziemiec, musi być potwierdzony przez brytyjskiego przedsiębiorcę.

Cudzoziemiec starający się o zatrudnienie w Wielkiej Brytanii musi przejść także przez egzamin znajomości języka.

Wnioski w sprawie wizy należy składać online na stronie internetowej gov.uk. Do rejestracji potrzebny będzie aktywny adres e-mail. Do wniosku należy dołączyć certificate of sponsorship, wystawiony przez brytyjskiego pracodawcę zainteresowanego zatrudnieniem cudzoziemca, oraz dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego. Osobom nieposiadającym paszportu biometrycznego potrzebny będzie także paszport z miejscem na wizę.

Wniosek można składać nawet trzy miesiące przed planowanym przyjazdem do Wielkiej Brytanii, a tamtejsza administracja zastrzega sobie trzy tygodnie na jego rozpatrzenie.

Gdy uda się pomyślnie przejść przez te wszystkie procedury, kandydat do pracy będzie mógł liczyć na przyznanie mu prawa do pobytu i pracy na Wyspach nawet przez pięć lat.

Dopiero po upływie tego okresu będzie się mógł ubiegać o prawo do osiedlenia w Wielkiej Brytanii na stałe.

Ubezpieczenie ciągle wspólne

Umowa handlowa Unii Europejskiej z Wielką Brytanią reguluje obszernie uprawnienia pracowników z tytułu ubezpieczeń społecznych i stażu wypracowanego w różnych państwach, w tym na Wyspach po brexicie, niezbędnego do przyznania poszczególnych świadczeń.

Umowa, a szczególnie załączony do niej protokół w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, przewiduje nowe rozwiązania w sprawie liczenia i wypłaty emerytur, rent, zasiłków chorobowych, wypadkowych, macierzyńskich czy zasiłków dla bezrobotnych.

Specjalny Komitet ds. Koordynacji Zabezpieczenia Społecznego będzie monitorował funkcjonowanie nowych rozwiązań w praktyce i można się spodziewać, że w razie wykrycia nieprawidłowości zasady koordynacji tych świadczeń będą korygowane.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź