• Projekt ustawy opiera się na trzech rozwiązaniach: wakacjach kredytowych, nowym wskaźniku oprocentowania kredytów oraz zwiększeniu zasobów Funduszu Wsparcia Kredytobiorców;
  • Zgodnie z prognozami Rady Ministrów proponowane rozwiązanie może zmniejszyć obciążenia Polaków nawet do 3 mld złotych rocznie;
  • Na pomocy oferowanej przez rząd może skorzystać nawet 2 mln polskich rodzin;
  • Projekt ustawy został skierowany 17.5.2022 r. do I czytania – jej wejście w życie planowane jest na 1.7.2022 r.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe to rozwiązanie, dzięki któremu kredytobiorcy będą mogli zawiesić spłatę kredytu udzielonego w polskiej walucie, bez dodatkowych odsetek. Zgodnie z art. 77 ust. 2 projektu ustawy: „Zawieszenie wykonania umowy przysługuje konsumentowi:

  1. w okresie od 1.7.2022 r. do 31.12.2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy w każdym kwartale;
  2. w okresie od 1.1.2023 r. do 31.12.2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale”.

Niniejszy przepis oznacza, że kredytobiorcy będą mogli skorzystać z zawieszenia w sumie 8 rat kredytowych – po 4 raty kredytu w 2022 r. i 2023 r. Warunkiem przyznania pomocy jest fakt posiadania nieruchomości, która jest przeznaczona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Rozwiązaniem może być więc objęty kredyt na tylko jedno z posiadanych mieszkań. Wakacje kredytowe będą udzielane z chwilą złożenia odpowiedniego wniosku do kredytodawcy. Konsument jest zwolniony z dokonywania płatności, które wynikają z umowy, z wyjątkiem tych dotyczących ubezpieczenia kredytu. Okres zawieszenia umowy nie jest traktowany jako okres spłaty kredytu. Zawieszeniu ulega też naliczanie odsetek oraz pobieranie innych opłat wynikających z umowy kredytu. Okres jego spłaty ulega przedłużeniu o okres zawieszenia umowy.

Zmiana wskaźnika WIBOR

Wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) jest referencyjną wysokością oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym w postaci średniej arytmetycznej wielkości oprocentowania kredytów największych polskich banków. Wysoki poziom WIBOR wpływa na podniesienie rat pożyczek. Zastąpienie go innym wskaźnikiem to kolejne rozwiązanie proponowane w projekcie ustawy. Ma ono wpłynąć na obniżenie rat.

Zgodnie z art. 82 projektu ustawy procedura wyznaczenia zamiennika WIBOR nastąpi po wystąpieniu zdarzenia, o którym mowa w art. 23c ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z 8.6.2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz.Urz. UE L z 2016 r. Nr 171, s. 1).

Zmiana wskaźnika WIBOR zostanie zainicjowana przez Komisję nadzoru Finansowego przy zaangażowaniu Komisji Stabilności Finansowej. Wypracowany wspólnie nowy zamiennik zostanie określony przez ministra finansów w rozporządzeniu.

Szacuje się, że w związku z wprowadzeniem zamiennika WIBOR oszczędności sięgną 1 mld złotych rocznie.

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie. Kup online System Legalis – korzystaj od razu. Sprawdź

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to rozwiązanie, z którego mogą skorzystać osoby, które muszą spłacać kredyt hipoteczny, a znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie gov.pl wsparcie może być wypłacane maksymalnie przez 36 miesięcy, w kwocie nawet 2 tys. zł miesięcznie. Należy jednak podkreślić, że jest to forma pożyczki, której spłatę należy rozpocząć po dwóch latach od jej „zaciągnięcia”, w 144 nieoprocentowanych ratach. Jeśli pierwsze 100 rat zostanie spłacone w terminie, to wówczas reszta zobowiązania może ulec umorzeniu.

Art. 76 projektu ustawy wprowadza zobowiązanie dla kredytodawców, zgodnie z którym mają oni wnieść dodatkowe opłaty do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Do końca 2022 r. mają one wynieść 1,4 mld złotych – obecnie jest to kwota około 600 mln złotych.

Aby skorzystać z funduszu, należy spełnić jeden z następujących warunków:

  • co najmniej jeden z kredytobiorców musi mieć status bezrobotnego;
  • po odjęciu kosztów kredytu miesięczny dochód w 2022 r. nie przekracza 1552 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, zaś w gospodarstwach wieloosobowych – 1200 zł na osobę;
  • miesięczny koszt obsługi kredytu mieszkaniowego przekracza 50% miesięcznych dochodów.
Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →