Nie tylko biznes

Najważniejsza zmiana dotyczy obniżenia – z 500 do 300 – limitu liczby chętnych do szczepienia, których pracodawca będzie musiał zgłosić, aby wejść do nowego systemu. Do tego limitu będzie można wliczyć nie tylko zatrudnionych na etatach, ale także zleceniobiorców, osoby prowadzące działalność gospodarczą i członków ich rodzin.

Po starcie systemu praktycznie każdy przedsiębiorca będzie mógł zorganizować szczepienia. Rząd zakłada bowiem, że udział w programie mogą wziąć zarówno pojedynczy pracodawcy, którzy znajdą 300 chętnych do szczepień, jak i grupy mniejszych pracodawców, którzy łącznie spełnią to kryterium. Jako przykład wymienia grupę pracodawców z jednego budynku czy strefy przemysłowej, a także firmy składające się na grupę kapitałową. Przedsiębiorca zgłaszający grupę do szczepień będzie mógł także uwzględnić swoich podwykonawców.

Rząd proponuje też, by do nowego systemu szczepień mogły się zgłaszać samorządy zawodowe, stowarzyszenia branżowe, a nawet szkoły wyższe. Te będą mogły zgłosić swoich pracowników i studentów, jeśli ukończyli oni 18. rok życia.

Komentarze do ustaw antykryzysowych. Moduł COVID-19 bezpłatnie w każdej konfiguracji. Sprawdź

Sobota i niedziela

Z wytycznych wynika także rekomendacja, aby przedsiębiorcy organizowali szczepienia w sobotę, niedzielę i poniedziałek, plus dwa dodatkowe dni, gdy dużo jest zgłoszonych osób. Powinni zakończyć proces szczepień w ciągu pięciu dni.

Zaszczepienie pracowników w weekend rozwiązuje wiele problemów. Chodzi zarówno o wypłatę wynagrodzenia za czas szczepienia w godzinach pracy, jak i konieczność zapewnienia wolnego po zastrzyku, tak by pracownicy mieli szansę na odpoczynek.

– Rozumiem, że intencją rządu jest przeprowadzić szczepienia w czasie wolnym od pracy. W szczepieniach organizowanych na terenie firmy oznacza to konieczność asysty przedstawicieli pracodawcy, dla których będzie to dodatkowy dzień pracy – zauważa Agata Mierzwa, partner w DZP. – Prościej będzie zorganizować zewnętrzny punkt szczepień i tam skierować zatrudnionych w ich czasie wolnym.

– Jeśli program ma zadziałać i odciążyć powszechny system, powinien ruszyć znacznie szybciej, niż zakłada rząd – zauważa Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan. – Rejestracja pracodawców ma ruszyć dopiero 4 maja, a pierwsze szczepienia zaczną się 12, 15 czy 20 maja. To stanowczo za późno. Powszechny system szczepień i ten organizowany przez pracodawców nie powinny rywalizować. Pracodawcom zależy bowiem, aby jak najszybciej zaszczepić jak najwięcej zatrudnionych, by w ten sposób zwiększyć ich odporność.

Procedura w zakładach pracy

Krok po kroku:

– Firma nawiązuje współpracę z punktem szczepień, który zgadza się zorganizować szczepienia dla pracowników.

– Pracodawca wysyła zgłoszenie przez formularz na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, podając liczbę osób chętnych do szczepienia i dane współpracującego przy szczepieniach podmiotu wykonującego działalność leczniczą (PWDL).

– Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) wystawi ofertę dla PWDL (kolejność według daty wysłania formularza i dostępności szczepionek). Gdy jest więcej chętnych do zaszczepienia, możliwe jest wydawanie szczepionek etapami.

– PWDL może poprosić o redukcję oferty, gdy np. część pracowników zaszczepi się w tym czasie w punktach populacyjnych.

– Po akceptacji oferty przez PWDL RARS dostarcza zamówioną liczbę dawek. Podmiot leczniczy wskazuje adresy odbioru dawek.

– PWDL wykonuje szczepienia, wypełniając po każdym szczepieniu e-kartę szczepień.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź