• Przygotowaniem i realizacją Tarczy Prawnej, której celem jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych niekorzystnych z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej, zajmować ma się Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Pracę nad Tarczą Prawną w Ministerstwie powierzono specjalnemu Międzyresortowemu zespołowi ds. likwidowania barier administracyjnych i prawnych, mających wpływ na funkcjonowanie obywateli i przedsiębiorców.

Twórcy Polskiego Ładu dążą do nadania Polsce impulsu rozwojowego i napędzania wzrostu gospodarczego, które w ich opinii niezbędne są do odbudowy gospodarczej Polski po pandemii koronawirusa COVID-19. Jedną z przyczyn ograniczonego rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki jest ich zdaniem nadmiernie rozbudowany system prawny, a także negatywny stosunek obywateli do państwa i stanowionego w nim prawa. Stąd upatrują oni prorozwojowej szansy w zmianie tego stanu rzeczy poprzez reformę regulacji prawnych, tak aby zlikwidować nadmierne procedury obciążające obywateli i przedsiębiorców. Zaproponowana w Polskim Ładzie Tarcza Prawna ma właśnie w swoim podstawowym założeniu usuwać bariery administracyjne i prawne oraz stwarzać przyjazne obywatelom i przedsiębiorcom procedury.

Upadłość i restrukturyzacja – Aktualna lista szkoleń Sprawdź

W tzw. pierwszej odsłonie Tarczy Prawnej w Polskim Ładzie, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii znaleźć mają się następujące rozwiązania:

  • szerokie wykorzystanie postępowania uproszczonego i milczącego trybu załatwienia sprawy;
  • ostrożnie wprowadzana jedno instancyjność postępowań;
  • elektronizacja procedur;
  • innego rodzaju usprawnienia postępowań i procedur;
  • przedłużenie w czasie terminu realizacji wybranych obowiązków regulacyjnych po stronie obywateli, przedsiębiorców oraz organów ze względu na epidemię COVID-19.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii podało szereg korzyści, jakie przyniesie realizacja założeń Tarczy Prawnej. W pierwszej kolejności wskazuje na to, że Tarcza znacząco ograniczy zbędne i nadmierne obciążenia regulacyjne, co w opinii Ministerstwa wygeneruje oszczędności czasowe i kosztowe po stronie obywateli i przedsiębiorców. W rezultacie procedury administracyjne będą sprawniejsze i mniej czasochłonne, co z kolej powinno przełożyć się na większą efektywność prawy administracji publicznej, a także spore oszczędności finansowe. Ministerstwo podkreśla również, że ważną korzyścią z realizacji założeń Tarczy będzie postępująca elektronizacja procedur administracyjnych, szczególnie istotna w kontekście wciąż panującej w Polsce pandemii COVID-19. Ma to istotnie wpłynąć na jakość życia obywateli i prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Twórcy Tarczy Prawnej podkreślają, że skorzystają na niej wszyscy, to znaczy zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy. Korzyści ma też odczuć administracja publiczna.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź