Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym

Terminy procesowe w postępowaniu cywilnym.
Skutki uchybienia i przywrócenie terminu. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Wzory pism procesowych
pod redakcją prof. USz dr hab. K. Flagi-Gieruszyńskiej to nowa pozycja dodana w module Postępowanie cywilne Premium.

Część I publikacji to praktyczny komentarz do takich zagadnień jak m.in.:
  • omówienie instytucji w procedurze cywilnej,
  • rodzaje terminów procesowych,
  • uchybienie terminu i skutki jakie ono za sobą pociąga (czynności podjęte po upływie terminu, wina strony, spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek),
  • przywrócenie terminu (dopuszczalność i niedopuszczalność przywrócenia terminu, postanowienia w przedmiocie przywrócenia terminu, uwzględnienie wniosku przez sąd),
  • formalne kryteria pism o przywrócenie terminu. Każdy rozdział poszerzony jest dodatkowo o przegląd orzecznictwa, który dotyczy omawianego zagadnienia. Część II to wzory pism procesowych związane z przywróceniem terminu. 

Zapoznaj się z książką w Systemie Legalis >>

 
KUP TERAZ

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych