Przykładowo ze zwiększonej ulgi na darowizny. Generalnie przysługuje tym, którzy wspierają organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ale jest limitowana. Tarcza antykryzysowa poszerzyła krąg beneficjentów i zwiększyła kwoty odliczenia, nawet do 200 proc. darowizny.

Preferencyjne zasady rozliczenia dotyczyły tylko wsparcia przekazanego do 30 września. Z nowelizacji wynika jednak, że w korzystniejszy sposób można rozliczyć też darowizny na walkę z Covid-19 przekazane później.

W jakiej wysokości? Przykładowo, jeśli darowiznę przekażemy do końca roku, odliczymy od dochodu jej 200 proc. Później, do 31 marca 2021 r., 150 proc. Natomiast darowizny przekazane od 1 kwietnia 2021 r. do końca epidemii możemy odliczyć w 100 proc.

Kogo można wesprzeć? Podmioty znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przede wszystkim szpitale, ale także firmy, które prowadzą przychodnie, laboratoria medyczne czy zajmują się transportem sanitarnym.

Wyższa ulga przysługuje też na darowizny dla domów pomocy społecznej, schronisk dla osób bezdomnych, noclegowni czy ośrodków wsparcia.

Przekazać można wszystko, co jest przeznaczone do walki z Covid-19. Przykładowo maseczki, płyny do dezynfekcji, fartuchy, jedzenie, koce albo ręczniki. Oczywiście odliczymy także wsparcie finansowe.

Z rozszerzonej ulgi mogą skorzystać osoby fizyczne płacące PIT lub ryczałt. A także firmy: spółki rozliczające się CIT oraz przedsiębiorcy odprowadzający PIT według skali, liniowy albo ryczałt.

Druga preferencja: ulga na złe długi. Czyli możliwość odliczenia od dochodu nieściągniętych od kontrahentów kwot (które wierzyciel wcześniej wykazał w przychodach).

Generalnie wolno z niej skorzystać po 90 dniach od upływu terminu płatności. Tarcza antykryzysowa skróciła ten termin do 30 dni tym, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne epidemii. Wynikało z niej jednak, że dotyczy to tylko 2020 r. W nowelizacji przyjęto zasadę, że szybciej z ulgi można skorzystać w roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii.

Tarcza antykryzysowa wprowadziła też preferencyjne reguły rozliczenia środków trwałych nabytych do produkcji towarów służących do przeciwdziałania epidemii koronawirusa. Takich jak maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczna odzież ochronna, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

Można je jednorazowo zamortyzować, czyli od razu rozliczyć w kosztach PIT/CIT. Warunek: muszą być wprowadzone do ewidencji środków trwałych w 2020 r. Nowelizacja wydłuża ten okres do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii.

Dłużej będą obowiązywać też wprowadzone przez tarczę antykryzysową wyższe limity zwolnień z PIT, np. zapomóg dla pracowników.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź