Od listopada 2020 r. System Legalis – na zasadzie wyłączności wśród systemów informacji prawnej – oferuje dostęp do monografii naukowych i komentarzy Wydawnictwa Currenda.

Użytkownik znajdzie tu  publikacje oferujące ekspercką wiedzę z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz zasad wykonywania zawodu ze szczególnym położeniem nacisku na praktyczne aspekty tych zagadnień.

 

Więcej o zawartości modułu Postępowanie Egzekucyjne Currenda tutaj →