Struktura Systemu Legalis

Postępowanie Egzekucyjne Currenda

Moduł specjalistyczny Postępowanie Egzekucyjne Currenda kierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców: komorników sądowych, radców prawnych, adwokatów, sędziów a także do wszystkich innych osób stykających się na co dzień z problemami egzekucji sądowej.

Legalis – na zasadzie wyłączności wśród systemów informacji prawnej – oferuje dostęp do monografii naukowych i komentarzy Wydawnictwa Currenda. Użytkownik znajdzie tu  publikacje oferujące ekspercką wiedzę z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego oraz zasad wykonywania zawodu ze szczególnym położeniem nacisku na praktyczne aspekty tych zagadnień.

Publikacje Wydawnictwa Currenda dostępne w Systemie Legalis to m.in.:

  • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego, Aleksandra Klich
  • Wszczęcie egzekucji, Kinga Flaga-Gieruszyńska
  • Ustawa o komornikach sądowych. Komentarz, red. dr Grzegorz Sikorski
  • Ustawa o kosztach komorniczych. Komentarz, Andrzej Antkiewicz, Zbigniew Merchel
  • Tytuły egzekucyjne, Józef Jagieła
  • Postępowanie zabezpieczające, Izabella Gil
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna komorników sądowych, Mariusz Nawrocki
  • Komornicy sądowi i egzekucja w nowej rzeczywistości prawnej, red. Robert Kulski
  • Klauzula wykonalności i postępowanie w przedmiocie jej nadania, Piotr Gil
  • Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych, red. Andrzej Marciniak.

Każda publikacja udostępniona w module została opracowana w standardzie treści autorskich w Systemu Informacji Prawnej Legalis. Zastosowane zostały właściwe skróty aktów prawnych oraz hiperłącza do powołanych podstaw prawnych i orzeczeń. Funkcjonalność ta umożliwia szybkie zapoznanie się z treścią powoływanych dokumentów oraz poprzez korzystanie z informacji zawartych w metrykach powołanych dokumentów, możliwość zapoznania się z innymi dokumentami, powiązanymi z danym zagadnieniem.

Nikt nie wie tyle o postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym tyle, co osoby, które na co dzień je praktykują i badają.
Warto zatem poznać kompleksowe, rzetelne i praktyczne spojrzenie na problemy związane z prowadzeniem egzekucji i stosowaniem zabezpieczenia roszczeń prezentowane w module Postepowanie Egzekucyjne Currenda.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.