Struktura Systemu Legalis

System Prawa Prywatnego

System Prawa Prywatnego to wielotomowe dzieło wydawane przy współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN, opracowane przez najwybitniejszych polskich autorów. Kompleksowo omawia cały polski system prawa prywatnego. Nad redakcją merytoryczną całego zbioru czuwał prof. Zbigniew Radwański†, którego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz a redaktorami naukowymi poszczególnych tomów są wybitni specjaliści w danych dziedzinach.

System Prawa Prywatnego zawiera ponad 20 tomów:

 • Prawo cywilne – cz. ogólna T. 1 pod red. prof. dr. hab. Marka Safjana;
 • Prawo cywilne – cz. ogólna T. 2 pod red. prof. Zbigniewa Radwańskiego;
 • Prawo rzeczowe T. 3 pod red. prof. dr. hab. Tomasza Dybowskiego;
 • Prawo rzeczowe T. 3 pod red. prof. dr. hab. Edwarda Gniewka;
 • Prawo rzeczowe T. 4 pod red. prof. dr. hab. Edwarda Gniewka;
 • Prawo zobowiązań – cz. ogólna T. 5 pod red. prof. dr. hab. Ewy Łętowskiej;
 • Prawo zobowiązań – cz. ogólna T. 6 pod red. prof. dr. hab. Adama Olejniczaka;
 • Prawo zobowiązań – cz. ogólna T. 6 Suplement pod red. prof. dr. hab. Adama Olejniczaka;
 • Prawo zobowiązań – cz. szczegółowa T. 7 pod red. prof. Jerzego Rajskiego;
 • Prawo zobowiązań – cz. szczegółowa T. 8 pod red. dr hab. Janiny Panowicz-Lipskiej;
 • Prawo umów nienazwanych T. 9 pod red. prof. dr. hab. Wojciecha Jana Katnera;
 • Prawo spadkowe T. 10 pod red. prof. dr. hab. Bogudara Kordasiewicza;
 • Prawo rodzinne T. 11 pod red. prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego;
 • Prawo rodzinne T. 12 pod red. prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego;
 • Prawo autorskie T. 13 pod red. prof. dr. hab. Janusza Barty;
 • Prawo własności przemysłowej T. 14A pod red. prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza;
 • Prawo własności przemysłowej T. 14B pod red. prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza;
 • Prawo konkurencji T. 15 pod red. prof. dr. hab. Mariana Kępińskiego;
 • Prawo Spółek Osobowych T. 16 pod red. prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego;
 • Prawo spółek kapitałowych T. 17A pod red. prof. dr hab. Stanisława Sołtysińskiego;
 • Prawo spółek kapitałowych T. 17B pod red. prof. dr hab. Stanisława Sołtysińskiego;
 • Prawo papierów wartościowych T. 18 pod red. prof. Andrzeja Szumańskiego;
 • Prawo papierów wartościowych T. 18 + suplement pod red. prof. Andrzeja Szumańskiego;
 • Prawo papierów wartościowych T. 19 pod red. prof. Andrzeja Szumańskiego;
 • Prawo prywatne międzynarodowe T. 20A pod red. prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana;
 • Prawo prywatne międzynarodowe T. 20B pod red. prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana;
 • Kwartalnik Studia Prawa Prywatnego.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.