Struktura Systemu Legalis

Unia Europejska

Moduł Unia Europejska jest niezbędny do celów pracy z prawem i orzecznictwem Unii Europejskiej. Oferuje wykładnię prawa unijnego, włączając w to m.in. zagadnienia funduszy strukturalnych, regulacje dotyczące sektora zamówień publicznych, prawa konsumentów, identyfikacji elektronicznej i ochrony danych osobowych.

Adresowany do osób sporządzających analizy prawne dotyczące interpretacji prawa unijnego, jak i powołujących się na bezpośredni skutek przepisów prawa unijnego przed organami krajowymi.

Wersja OPTIMUM zawiera m.in.:


  • najszerszy wybór orzecznictwa sądów europejskich – Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w polskiej, angielskiej oraz francuskiej wersji językowej;
  • tomy Systemu Prawa Unii Europejskiej: Wykładnia prawa Unii Europejskiej, red. prof. L. Leszczyński oraz Prawo rynku wewnętrznego, red. dr hab. D. Kornobis-Romanowska;
  • komentarze do Traktatu o Unii Europejskiej prof. K. Lankosza, do Karty Praw Podstawowych UE pod redakcją prof. A. Wróbla; do Swobód wspólnotowych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską pod redakcją E. Grabitza;
  • monografie i pełnotekstowe opinie z czasopism C.H.Beck: Monitora Prawniczego, Monitora Podatkowego, Nieruchomości, Przeglądu Prawa Handlowego, Prawa Zamówień Publicznych.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.