Struktura Systemu Legalis

Zamówienia publiczne

Moduł zawiera blok komentarzy i opracowań praktycznych przeznaczonych dla specjalistów działających po stronie Zamawiającego i Wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno w reżimie klasycznym jak i sektorowym. Publikowane w ramach modułu treści pozwalają na profesjonalne stosowanie polskich i unijnych regulacji w zakresie zamówień publicznych, w szczególności w zakresie obowiązku stosowania rygoru zamówień publicznych i zamówień in-house.

Wersja OPTIMUM zawiera m.in.:


  • szereg komentarzy do ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym cyklicznie aktualizowany komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych autorstwa Jerzego Pieróga;
  • komentarze do ustaw: ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • piśmiennictwo pochodzące z kwartalnika Prawo Zamówień Publicznych (wydania od 2008 r.);
  • komentarze do podstawowych w zakresie zamówień publicznych dyrektyw unijnych;
  • piśmiennictwo pochodzące ze specjalistycznych czasopism Prawo Zamówień Publicznych, Zamówienia publiczne DORADCA;
  • użytkownicy modułu mogą też korzystać z udostępnionego Wspólnego Słownika Zamówień i interaktywnej wyszukiwarki kodów CPV.

Wersja PREMIUM zawiera dodatkowo m.in.:


  • komentarz BeckOK® do PZP  (ustawa obowiązująca od 1.1.2021 r.) autorstwa M. Jaworskiej, D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnickiej i A. Matusiak;
  • komentarz BeckOK® do PZP (ustawa obowiązująca do 31.12.2020 r.) autorstwa M. Jaworskiej, D. Grześkowiak-Stojek, J. Jarnickiej i A. Matusiak;
  • analizy prawne
  • wyselekcjonowane i skomentowane przez kancelarię JMGJ Jaworska Matusiak Grześkowiak Jarnicka Kancelaria Prawna Sp.j. orzecznictwo publikowane w dziale ius.focus®.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.