Struktura Systemu Legalis

Postępowanie cywilne

Treści dedykowane prawnikom biorącym udział w cywilnych postępowaniach sądowych (w tym postępowaniach zabezpieczających i egzekucyjnych) oraz świadczącym pomoc prawną na każdym etapie prowadzonych sporów sądowych i pozasądowych (zarówno w ramach arbitrażu, jak i mediacji).

W ramach modułu dostępne są także treści do międzynarodowego postępowania cywilnego, zwłaszcza w odniesieniu do spraw cywilnych, gospodarczych i handlowych opracowane przez cenionych Autorów Wydawnictwa C.H.Beck.

Wersja OPTIMUM zawiera m.in.:


 • komentarze do całego Kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją m.in. prof. K. Piaseckiego oraz prof. A. Zielińskiego† i dr K. Flagi-Gieruszyńskiej (cyklicznie aktualizowane);
 • obszerny komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją prof. A. Góry-Błaszczykowskiej i prof. J. Jankowskiego, opublikowany w ramach najnowszej serii Komentarze Kompaktowe, której wyróżnikiem jest syntetyczna doskonałość oraz kompaktowość z jednej strony, z drugiej zaś wyczerpujące odpowiedzi na zawiłe pytania i rozwiązanie konkretnych problemów;
 • komentarze do wybranych instytucji procesowych, m.in.:
  • Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Art. 367–42412 Kodeksu Postępowania Cywilnego prof. A. Góry-Błaszczykowskiej;
  • Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne dr. hab. M. Romańskiej i O. Leśniak,
  • Pozainstancyjne środki ochrony prawnej dr hab. M.Romańskiej;
 • komentarze do międzynarodowego postępowania cywilnego w stosunkach między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej;
 • komentarze do ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym pod redakcją m.in. prof. K. Piaseckiego;
 • cyklicznie aktualizowane komentarze do ustawy o  kosztach sądowych w sprawach cywilnych pod redakcją prof. A. Zielińskiego†;
 • rozszerzony zbiór monografii i opracowań praktycznych, w tym publikowane w ramach bestselerowej serii Prawo sądowe, m.in.:
   • Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych prof. A. Zielińskiego†,
   • Apelacja cywilna. Komentarz oraz wzory pism procesowych S. Jaworskiego,
   • Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus L. Bagińskiej;
 • pełnotekstowe opinie z czasopism C.H.Beck – w szczególności z Monitora Prawniczego i kwartalników ADR Mediacja i ArbitrażPrawo Zamówień PublicznychIustitia.

 

Wersja PREMIUM wzbogacona jest m. in. o:


 • tomy publikowane w ramach Systemu Prawa Handlowego pod redakcją prof. S. Włodyki: Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców prof. T. Wiśniewskiego, Arbitraż handlowy prof. A. Szumańskiego;
 • aktualizowany kwartalnie komentarz BeckOK® do Kodeksu postępowania cywilnego pod redakcją prof. E. Marszałkowskiej-Krześ;
 • analizy prawne;
 • wyselekcjonowane orzeczenia z zakresu procedury cywilnej z komentarzem prawników kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy, publikowane w dziale ius.focus®.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.