Struktura Systemu Legalis

Prawo administracyjne

Nieodzowna pomoc dla pełnomocników oraz innych uczestników postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej na każdym etapie toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego oraz egzekucyjnego. Oferta modułu to cyklicznie aktualizowane komentarze, monografie i opracowania z zakresu materialnego i procesowego prawa administracyjnego.

Wersja OPTIMUM zawiera m.in.:


  • cyklicznie aktualizowane komentarze z zakresu prawa administracyjnego procesowego, m.in.: komentarz do KPA autorstwa prof. B. Adamiak i prof. J. Borkowskiego, komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji prof. R. Hausera prof. Z. Leońskiego, komentarz do ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prof. R. Hausera prof. M. Wierzbowskiego;
  • komentarze do ustaw regulujących ustrój administracji państwowej centralnej i terenowej pod red. prof. B. Szmulika;
  • komentarze do ustawo finansach publicznych pod redakcją prof. P. SmoleniaPrawo o szkolnictwie wyższym prof. M. Pyter;
  • komentarze do ustaw regulujących ustrój administracji państwowej centralnej i terenowej;
  • bazę opracowań monograficznych, w tym pochodzących z bestsellerowej serii Prawo sądowe;
  • opinie i artykuły z czasopism C.H.Beck: Nieruchomości, Monitora Podatkowego;
  • bazę pism i wzorów dotyczącą postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym wzory skarg i skarg kasacyjnych z objaśnieniami autorstwa prof. R. Hausera.

 

Wersja PREMIUM zawiera ponadto:


  • wybrane tomy Systemu Prawa Administracyjnego pod redakcją m.in. prof. Z. Niewiadomskiegoprof. R. Hauseraprof. A. Wróbla;
  • aktualizowany kwartalnie komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego pod redakcją prof. M. Wierzbowskiego i prof. A. Wiktorowskiej;
  • wyselekcjonowane i skomentowane przez kancelarię GWW Woźny i Wspólnicy Sp. k. orzecznictwo publikowane w dziale ius.focus®.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.