Struktura Systemu Legalis

Prawo medyczne

Treści związane z organizacją systemu ochrony zdrowia i rynku usług medycznych. Wspomagające obsługę podmiotów leczniczych działających w publicznym i prywatnym systemie opieki zdrowotnej, a także reprezentowanie osób wykonujących zawody medyczne oraz podmiotów leczniczych w postępowaniach odpowiedzialności zawodowej.

Dodatkowym blokiem są treści dedykowane prawu farmaceutycznemu, wspierające prawników i pracowników działów prawnych firm farmaceutycznych.

Moduł w wersji OPTIMUM zawiera m.in.:


  • komentarze do ustawy Prawo farmaceutyczne oraz Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty pod redakcją prof. L. Ogiegło;
  • komentarze do ustaw:
    • o wyrobach medycznych, o działalności leczniczej,
    • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
    • o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta;
  • monografie dotyczące reklamy farmaceutycznej, rejestracji leków, praw pacjenta;
  • wzory pism i  formularzy dotyczących m.in. rejestracji wyrobów medycznych.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.