Struktura Systemu Legalis

Prawo samorządowe

Moduł Prawo samorządowe dedykowany jest podmiotom sektora samorządowego, w tym jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom, jak również samorządowym jednostkom organizacyjnym.

Treści publikowane w module koncentrują się m.in. na wykładni regulacji związanych z wykonywaniem zadań własnych i zleconych przypisanych jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacją urzędów i tworzeniem projektów regulaminów, zarządzeń i uchwał, w tym aktów prawa miejscowego.

Wersja OPTIMUM zawiera m.in.:


 • komentarze do ustaw ustrojowych: ustawy o samorządzie gminnym wraz z odniesieniem do ustawy o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa pod redakcją prof. Romana Hausera i prof. Zygmunta Niewiadomskiego;
 • komentarze do ustaw:
  • o finansach publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • o partnerstwie publiczno-prywatnym,
  • o gospodarce komunalnej,
  • o pracownikach samorządowych;
 • komentarze do ustaw:
  • o gospodarce nieruchomościami,
  • o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • o podatkach i opłatach lokalnych,
 • aktualizowany co kwartał komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • monografie dotyczące m.in. podziału nieruchomości gruntowych, trwałego zarządu, kontroli i nadzoru w prawie komunalnym.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.