Struktura Systemu Legalis

Moduły tematyczne

System Legalis oferuje treści w podziale na moduły tematyczne w wersjach Optimum Premium. Istotą modułowej struktury Systemu Legalis jest dostarczenie prawnikom najbardziej wartościowych i dopasowanych do ich potrzeb treści autorskich.

Moduły tematyczne OPTIMUM


to profesjonalne i uniwersalne wsparcie kancelarii prawnych działających w wielu dziedzinach.

  • Komplet komentarzy C.H.Beck do wszystkich dziedzin, obejmujący aktualne oraz poprzednie wydania.  Komentarze dostępne w interaktywnej formie wraz z powiązaniami do aktów prawnych i orzeczeń.
  • Najnowsza analiza prawa oraz praktyki sądowej w postaci artykułów z czasopism, w tym m.in. Monitora Prawniczego, dostępnego wraz z całym archiwum.
  • Monografie C.H.Beck w pełni przeszukiwalne za pomocą wyszukiwarki.
  • Zbiór Metodyk C.H.Beck i innych publikacji praktycznych, objaśniających stosowanie prawa materialnego i funkcjonowanie procedur sądowych.
  • Autorskie objaśnienia i komentarze do wzorów pism, uzupełniające bazę wzorów dostępną w Systemie Legalis.

Moduły tematyczne PREMIUM


 

to najwyższej klasy treści dla specjalistów z określonych dziedzin prawa. Zawierają komplet treści modułu Optimum a dodatkowo:

  • unikatową głębię opracowania, dzięki systemowej analizie dokonanej przez wybitnych twórców serii Systemów prawa C.H.Beck
  • autorskie komentarze z gwarancją bieżącej aktualizacji – BeckOK®
  • selekcję najważniejszych orzeczeń dokonywana przez renomowane kancelarie prawne – ius.focus®
  • analizy – opracowania istotnych dla praktyków zagadnień wywołujących wątpliwości interpretacyjne i rozbieżności w orzecznictwie.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.