Struktura Systemu Legalis

Postępowanie karne

W ramach modułu oferujemy treści wspierające praktyków – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy organów ścigania – w zapewnieniu prawidłowego przebiegu procesu karnego, jak i zapewnieniu oskarżonym odpowiedniej obrony na wszystkich etapach postępowania karnego, poczynając od postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem i jego instancjami, postępowania odwoławczego, kasacyjnego aż do postępowania wykonawczego.

Wersja OPTIMUM zawiera m.in.


  • komentarze do KPK oraz przepisów wprowadzających pod redakcją prof. P. Hofmańskiego, E. Sadzik i dr. hab. K. Zgryzka
  • Komentarz do Kodeksu postępowania karnego dr K. Boratyńskiej, dr. A. Górskiego, prof. A. Sakowicza i dr. A. Ważnego
  • komentarze do Kodeksu karnego wykonawczego pod red. prof. S. Lelentala oraz pod red. prof. J. Lachowskiego
  • komentarze dotyczące procedury karnej publikowane w ramach Sądowych Komentarzy Tematycznych
  • bogatą ofertę monografii i opracowań
  • bogaty wybór komentarzy do instytucji około kodeksowych.

 

Wersja PREMIUM zawiera dodatkowo m. in.:


  • komentarze do Kodeksu postępowania karnego pod red. m.in. prof. J. Skorupki, cyklicznie aktualizowane w ramach BeckOK®
  • wybór treści z Systemu Prawa Karnego
  •  wyselekcjonowane orzecznictwo opatrzone komentarzem kancelarii Dr Andrzej Ważny dostępne w dziale ius.focus®.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.