Struktura Systemu Legalis

Prawo pracy

Moduł dedykowany prawnikom specjalizującym się w szeroko pojętym indywidualnym, jak i zbiorowym prawie pracy, wspomagającym klientów (pracodawców, a także pracowników) w całej procedurze związanej ze stosunkiem pracy – od jego nawiązania aż do wygaśnięcia, a także uczestniczącym w sprawach spornych wynikających ze stosunku pracy. Bardzo często wybierany ze względu na bogatą ofertę treści z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wspierających profesjonalną obsługę prawną na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Wersja OPTIMUM zawiera m.in. :


 • komentarz do Kodeksu pracy pod redakcją prof. W. Muszalskiego,
 • komentarze do kluczowych ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych: ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;
 • cyklicznie aktualizowane komentarze do Kodeksu pracy autorstwa m.in. prof. A. Świątkowskiegoprof. J. Wratnego;
 • komentarze do aktów wykonawczych do Kodeksu pracy oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy dotyczących takich zagadnień jak: zbiorowe prawo pracy, urlopy pracownicze, informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji, czas pracy kierowców;
 • praktyczne komentarze do zagadnień prawa pracy publikowane w ramach Biblioteczki Monitora Prawa Pracy oraz pełne roczniki Monitora Prawa Pracy;
 • bogatą bazę opracowań monograficznych
 • wzory pism i umów wraz objaśnieniami odautorskimi;
 • komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pod redakcją B. Gudowskiej.

 

Wersja PREMIUM zawiera dodatkowo:


 • wybrane tomy z Systemu Prawa Administracyjnego pod redakcją prof. Z. Niewiadomskiego;
 • aktualizowany kwartalnie komentarz BeckOK® do Kodeksu pracy pod redakcją dr. K. Walczaka;
 • orzecznictwo opatrzone odautorskimi komentarzami przez prawników kancelarii Paruch Chruściel Schiffter zamieszczane w dziale ius.focus®.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.