Struktura Systemu Legalis

Prawo cywilne

Moduł najczęściej wybierany przez klientów. Oferuje bogatą bazę cyklicznie aktualizowanych komentarzy i innych publikacji do Kodeksu cywilnego oraz pozostałych przepisów prawa cywilnego materialnego, prezentujących całość problematyki związanej ze stosowaniem w praktyce poszczególnych przepisów i umożliwiających porównanie poglądów.

Wersja OPTIMUM zawiera m.in.:


  • komentarze do całego Kodeksu cywilnego pod redakcją prof. K. Pietrzykowskiego oraz prof. E. Gniewka i prof. P. Machnikowskiego, cyklicznie aktualizowane;
  • komentarze i monografie do wybranych instytucji prawa cywilnego, m.in. do ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o kredycie konsumenckimustawy o księgach wieczystych i hipoteceustawy o zastawie rejestrowym, pochodzące ze znanych i cenionych serii wydawniczych: Duże Komentarze Becka, Komentarze Becka, Sądowe Komentarze Tematyczne;
  • bogatą bazę metodyk, publikacji praktycznych oraz opracowań monograficznych;
  • pełnotekstowe opinie z czasopism C.H.Beck: Monitora PrawniczegoNieruchomościMonitora Prawa PracyEdukacji Prawniczej wraz z dodatkami tematycznymi;
  • odautorskie wzory pism i umów z komentarzami i objaśnieniami.

Wersja PREMIUM zawiera dodatkowo m. in.:


  • 10 tomów opublikowanych w ramach Systemu Prawa Prywatnego, w tym m.in. Prawo cywilne cz. ogólna, Tom 1 SPP pod redakcją prof. M. Safjana; Prawo cywilne cz. ogólna, Tom 2 SPP pod redakcją prof. Z. Radwańskiego† ; Prawo zobowiązań, Tom 5 pod redakcją prof. E. Łętowskiej; Prawo spadkowe, Tom 10 pod redakcją prof. B. Kordasiewicza;
  • tomy publikowane w ramach Systemu Prawa Handlowego;
  • aktualizowany kwartalnie komentarz BeckOK® do Kodeksu cywilnego i Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny pod redakcją dr. hab. K. Osajdy;
  • wyselekcjonowane orzeczenia z zakresu prawa cywilnego, opracowane i opatrzone komentarzem przez kancelarię Domański, Zakrzewski, Palinka, publikowane w dziale ius.focus®.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.