Struktura Systemu Legalis

Aktualności i serwisy

Najszybszy czas reakcji na zmiany w prawie. Codziennie nowe, najważniejsze aktualności prawnicze zgrupowane w modułach:

 

BeckOK® – komentarze zawsze aktualne


Komentarzy do wiodących kodeksów i ustaw w wersji elektronicznej.

Kwartalnie aktualizowane komentarze w zakresie orzecznictwa i zmian legislacyjnych. Liczne zespoły autorskie monitorują zmiany w prawie rozbudowując treść komentarzy o najnowsze orzeczenia i piśmiennictwo.

 

n.ius® – aktualności legislacyjne i orzecznicze


Autorskie opracowania projektowanych i bieżących zmian w prawie. Eksperckie komentarze i analiza najnowszych, istotnych dla praktyki stosowania prawa, rozstrzygnięć sądów.

 

Rzeczpospolita


Codzienne, najważniejsze wiadomości z „Prawa co dnia”.

 

ius.focus® – istota orzecznictwa


Omówienie kluczowych orzeczeń. Wyselekcjonowane, ekspercko opracowane i opatrzone komentarzem wiodących kancelarii.

 

Prawo podatkowe – prof. Modzelewski


Dostęp do zasobów serii „Prawo Podatkowe” Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o. o.

Wyłącznie w Systemie Legalis.

 

Postępowanie Egzekucyjne Currenda


Moduł kierowany jest do szerokiego kręgu odbiorców: komorników sądowych, radców prawnych, adwokatów, sędziów a także do wszystkich innych osób stykających się na co dzień z problemami egzekucji sądowej.

 

Analizy


Analizy istotnych dla praktyków zagadnień, wywołujących wątpliwości interpretacyjne i rozbieżności w orzecznictwie.

 

Praktyczne wyjaśnienia


Moduł dedykowany prawnikom obsługującym jednostki samorządu terytorialnego oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Zwięzłe, ale wyczerpujące wyjaśnienia najważniejszych zagadnień z zakresu spraw pracowniczych, księgowości i finansów, BHP oraz zamówień publicznych.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.