Struktura Systemu Legalis

Prawo rynku kapitałowego

Treści obejmujące obszar prawa bankowego, usług finansowych oraz wszystkie podstawowe przepisy regulujące rynek kapitałowy – zarówno polskie ustawy, jak i rozporządzenia Unii Europejskiej. Oferta modułu skierowana jest do prawników świadczących usługi w obszarze rynku kapitałowego, a także dla podmiotów działających na rynku usług płatniczych, emitentów papierów wartościowych, inwestorów, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji rynku kapitałowego.

Wersja OPTIMUM zawiera m.in.:


  • komentarze do ustaw regulujących rynek kapitałowy, opracowane przez doskonałe grono autorskie – prof. M. Wierzbowskiego, dr. L. Sobolewskiego, dr hab. P. Wajdę;
  • komentarze do wybranych instytucji obrotu kapitałowego;
  • cyklicznie aktualizowane komentarze do Prawa bankowego pod red. m.in. prof. H. Gronkiewicz-Waltz oraz dr. B. Smykli;
  • komentarze do Prawa wekslowego oraz Prawa czekowego pod red. L. Bagińskiej i M. Czarneckiego;
  • monografie i artykuły problemowe z czasopism C.H.Beck: Monitor Prawniczy, Monitor Prawa Handlowego.

 

Wersja PREMIUM zawiera dodatkowo m.in.:


  • wybrane tomy Systemu Prawa Prywatnego dotyczące funkcjonowania spółek handlowych oraz prawa papierów wartościowych, m.in. pod red. prof. A. Szumańskiego;
  • orzeczenia wybrane i opracowane przez prawników kancelarii CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm, publikowane w dziale ius.focus®.

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.