We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, której fiskus odmówił prawa do uznania za koszty kwalifikowane odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej prototypu.

Istotne usprawnienie…

We wniosku o interpretację ze stycznia 2019 r. spółka podała, że jest producentem włóknin dla sektora higieny osobistej, przemysłowej, gospodarstw domowych, a także branży medycznej, budowlanej i obuwniczej. Podkreśliła, że jako jedna z nielicznych na świecie wytwarza kolorowe, niebarwione włókniny igłowane wodą.

Tłumaczyła dalej, że realizuje projekt polegający na opracowaniu demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji włóknin, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie światowego rynku producentów środków higieny w postaci zwiększenia produkcji i zapewnienia lepszej jakości wyrobów. A żaden producent na świecie aktualnie nie jest w stanie osiągnąć zakładanych parametrów, tj. określonej szybkości produkcji w trybie 24-godzinnym przez 360 dni w roku.

Podatniczka chciała potwierdzenia, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej prototypu spełniają warunki uznania ich za koszty kwalifikowane z art. 18d ust. 1 i 3 ustawy o CIT.

Odpowiedź fiskusa była negatywna. Uznał bowiem, że prototyp nie jest środkiem trwałym wykorzystywanym w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, lecz jej efektem. Spółka nie zgodziła się z taką oceną jej prototypu. W skardze do sądu administracyjnego przekonywała, że pojęcie środka trwałego wykorzystywanego w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej obejmuje również ten, który powstał w trakcie prowadzenia przez podatnika takiej działalności.

Racji nie przyznał jej najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim. Również w jego ocenie nie sposób uznać, że powstały na skutek prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej prototyp skarżącej stanowi środek trwały służący tej działalności. Prototyp nie jest bowiem środkiem trwałym wykorzystywanym w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, ale powstaje w wyniku prowadzenia prac rozwojowych. Oznacza to, że odpisy od wartości początkowej prototypu nie będą stanowić kosztów kwalifikowanych z art. 18d ust. 3 ustawy o CIT.

Zdaniem WSA kosztami kwalifikowanymi do odliczenia w ramach ulgi B+R będą wydatki na jego wytworzenie w zakresie wynikającym z art. 18d ust. 2 pkt 1–4a ustawy o CIT.

Nowe technologie – Sprawdź aktualną listę szkoleń Sprawdź

…ale bez wykorzystania

Racji spółce nie przyznał także NSA. Przypomniał, że odpisów amortyzacyjnych można dokonywać w momencie, kiedy środek trwały jest kompletny, zupełny i zdatny do użytku. Tymczasem w spornej sprawie nie chodziło o wykorzystywanie prototypu, ale o sprawdzenie jego działania. Prototyp nie był wykorzystywany do prac badawczo-rozwojowych. Jak bowiem tłumaczyła sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, był ich przedmiotem, a nie sprzętem, do nich używanym.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 3142/19.

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →