• Twórcy Polskiego Ładu chcą stworzyć w Polsce kompleksowy system ulg podatkowych, które będą zachęcały przedsiębiorców na każdym etapie procesu produkcyjnego do inwestowania w innowacje.
  • Przewiduje się utworzenie następujących ulg: B+R, IP Box, na prototyp, na robotyzację przemysłową i na wsparcie innowacyjnych pracowników.
  • Nad przygotowaniem i wdrożeniem systemu ulg podatkowych na innowacje czuwać ma Ministerstwo Finansów.

Polski Ład zakłada, że jednym ze strategicznych celów rozwojowych Polski na najbliższe lata będzie transformacja polskiej gospodarki w kierunku gospodarki innowacyjnej. Dlatego też Polski Ład proponuje szereg ulg podatkowych dla firm, które zdecydują się wdrażać u siebie innowacje. Twórcom Polskiego Ładu zależy na tym, aby stworzyć w Polsce konkurencyjną i proinwestycyjną atmosferę, zachęcającą do realokacji produkcji z innych części świata i do zwiększenia inwestycji w Polsce. Działania te sprzyjać mają rozwojowi polskiej gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0. System ulg podatkowych na innowacje obowiązywać ma w Polsce już z początkiem 2022 r. W najbliższych tygodniach natomiast przedsiębiorcy mogą spodziewać się prezentacji szczegółów proponowanych rozwiązań i uruchomienia procesu konsultacji społecznych.

Rodzaje ulg podatkowych na innowacje, jakie przewiduje Polski Ład:

  • Ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem;
  • Ulga na prototyp wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji;
  • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach;
  • Ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej
  • Ulga IP Box, zmniejszającej obciążenia w procesie sprzedaży innowacyjnego produktu.

Co ciekawe, Ministerstwo Finansów przewiduje, że będzie możliwość łączenia różnych ulg.

Nowelizacja ustawy o e-doręczeniach od 3.7.2021 r. - w Iuscase masz to pod kontrolą! Sprawdź

Ulga B+R i IP Box

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz IP Box to ulgi podatkowe, z których przedsiębiorcy mogą korzystać już od jakiegoś czasu. Od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy zyskają możliwość łączenia tych ulg w jednym procesie produkcyjnym, co dotychczas nie było możliwe. Ministerstwo finansów chce tym samym zachęcić przedsiębiorców do wytwarzania i rejestrowania własności intelektualnej w Polsce. Dzięki wprowadzeniu ulg przedsiębiorca komercjalizujący wyniki prac badawczo-rozwojowych i osiągający z nich dochody kwalifikowane w rozumieniu przepisów o IP Box, będzie mógł skorzystać z odliczenia kosztów kwalifikowanych z tytułu działalności B+R.

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp to nowe rozwiązanie podatkowe, wzorowane na rozwiązaniach francuskich, które pozwoli na tańsze wytworzenie prototypów i zachęci przedsiębiorców do tworzenia prototypów na bazie ich własnych pomysłów, a następnie pozwoli na ich wdrożenie do produkcji. Z ulgi na prototyp będzie mogła skorzystać każda firma, która opracuje nowy, dotychczas niefunkcjonujący na rynku produkt. Ulgą objęte będą także produkty innowacyjne w skali danej firmy, czyli takie, które pozwolą jej na poszerzenie oferty i zdobywanie nowych rynków.

Z tytułu ulgi na prototyp firmy zyskają możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30 proc. wydatków poniesionych na wytworzenie prototypu. Odliczenie to nie może być jednak większe niż 10 proc. dochodów firmy. Ministerstwo Finansów planuje stworzenie listy wydatków, które obejmować będzie ulga na prototyp.

Ulga na robotyzację

Zapowiadana w Polskim Ładzie ulga na robotyzację ma z kolei zachęcić firmy do usprawnienia produkcji poprzez wykorzystywanie robotów przemysłowych. Ulga ta z jednej strony ma zachęcić polskich przedsiębiorców do usprawniania procesów produkcji, a z drugiej strony ma stanowić zachętę do przenoszenia produkcji do Polski.

Ulga na robotyzację wzorowana jest z kolei na rozwiązaniach włoskich. Umożliwiać ona będzie, jak zapowiada Ministerstwo Finansów, odliczenie od dochodu dodatkowych 50 proc. kosztów zakupu robota, a także wydatków związanych z jego instalacją, zakupem potrzebnego do jego działania oprogramowania oraz odpowiednim przeszkoleniem pracowników. Ulga na robotyzację obejmować będzie zakup i instalację robota przemysłowego – maszyny naśladującej ruch ręki człowieka, wykonującej ruch w kilku osiach, programowanej.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Kolejną ulgą podatkową, którą przewiduje Polski Ład w celu wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw jest ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników. Z ulgi tej będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową i zatrudniają pracowników do jej wykonywania. Dzięki tej uldze pracownicy zatrudnieni do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych będą mogli otrzymać wyższe wynagrodzenie. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z ulgi na wsparcie na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników. Zaletą ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników ma być też to, że ma ona zapobiegać emigracji zarobkowej polskich specjalistów.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź