Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który trafił właśnie do uzgodnień.

Chodzi o jednorazowe świadczenie przysługujące najbliższym po śmierci członka rodziny, a także związanej z nią konieczności dokonania pochówku.

Obecna kwota świadczenia wynosi 4 tys. zł i obowiązuje od marca 2011 r. Nie jest bowiem objęta mechanizmem waloryzacji. Od dawna słychać zatem głosy, iż nie przystaje ona w żaden sposób do dzisiejszych kosztów pochówku. W efekcie każda deklaracja jej podwyższenia spotyka się z euforią.

Koalicja Obywatelska w swoim programie zapowiadała, że podniesie zasiłek pogrzebowy do 150 proc. płacy minimalnej, czyli od lipca 2024 r. byłoby to 6450 zł. Rząd w swoim projekcie zdecydował się na korzystniejsze rozwiązanie.

Z projektu wynika, że zasiłek pogrzebowy ma wynieść 7 tys. zł i być podwyższany każdego roku w marcu o wskaźnik inflacji.

Beck Akademia - praktyczne szkolenia online - sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

– Nie byłem zwolennikiem sztywnej kwoty wpisanej do ustawy, tylko powiązania tego np. z krotnością płacy minimalnej. Niemniej podwyżka kwoty bazowej połączona z coroczną waloryzacją to już lepsze rozwiązanie – mówi Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting.

Jak wskazuje, jeżeli zasiłek będzie zwiększany co roku o wskaźnik inflacji, to jego wysokość będzie się proporcjonalnie zwiększała i powinna odpowiadać rosnącym kosztom.

W projekcie proponuje się też uszczegółowienie przesłanki warunkującej przyznawanie obecnie funkcjonującego zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu pogrzebu.

Będzie należał się on na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pochówku osobie, która je poniosła, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Świadczenie celowe zostanie też przyznane uprawnionemu do zasiłku pogrzebowego, który poniósł w związku z pogrzebem nadzwyczajne, trudne do przewidzenia koszty. Można zaliczyć do nich choćby obciążenia z tytułu transportu zwłok z odległego miejsca (np. z zagranicy) czy dłuższego przechowywania ich w chłodni.

Etap legislacyjny: projekt skierowany do uzgodnień

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź