Zmiany w podróżowaniu między Polską a Wielką Brytanią

Szczegółowe zasady obrotu towarów między Wielką Brytanią a państwami Unii Europejskiej, w tym Polską, zawarte są w umowie o handlu i współpracy między Unią Europejską a Europejską Wspólnotą Energii Atomowej z jednej strony i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z drugiej strony (Dz.Urz. UE L z 2020 r. Nr 444).

Od nowego roku podróżnych czekają znaczące zmiany w podróżowaniu między Polską a Wielką Brytanią. Podróżni muszą pamiętać, że zwolnione z należności celno-podatkowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii do naszego państwa, w transporcie lotniczym i morskim do równowartości 430 euro. W przypadku innego transportu, jak na transport kolejowy lub drogowy, zwolnione z należności celno-podatkowych są towary o równowartości 300 euro. Przy czym do tych wartości nie zalicza się bagażu osobistego, leków przeznaczonych na osobisty użytek podróżnego, a także paliwa znajdującego się w zbiorniku paliwa samochodu oraz do 10 litrów paliwa znajdującego się w kanistrze. Do wartości tej nie wlicza się także tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych przez podróżnego, który ukończył 17 lat.

Generator wniosków KRS – o 80% krótszy czas na wypełnienie wniosku do KRS! Sprawdź

Przewóz wyrobów akcyzowych

Podróżni muszą pamiętać, że tytoń i wyroby tytoniowe zwolnione są z należności celno-podatkowych przy przewozie lotniczym morskim, jeżeli przewożone są w następujących ilościach: 200 sztuk papierosów, 100 sztuk cygaretek, 50 cygar, 250 gram tytoniu. W transporcie drogowym i kolejowym podróżny może przewozić 40 sztuk papierosów, 20 sztuk cygaretek, 10 cygar lub 50 gram tytoniu.

Przewóz alkoholu

Podróżni, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia celno-podatkowego mogą przewozić do 1 litra alkoholu etylowego o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 proc. (np. wódka) albo do 2 litrów alkoholu etylowego i napojów fermentowanych, wina musujące i wyroby pośrednie o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 proc. (np. likiery) lub do 4 litrów wina niemusującego. Podróżni mogą także przewozić do 16 litrów piwa.

Przewóz zwierząt towarzyszących

Od stycznia 2021 r. podróżni muszą również mieć na względzie nowe zasady przewozu zwierząt. Osoby podróżujące ze zwierzętami zobowiązane są do prawidłowego oznakowania zwierzęcia, muszą posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie, jak również świadectwo zdrowia przy każdorazowym wjeździe do UE (paszport wydawany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem umożliwiającym wjazd na teren UE). Podróżni muszą mieć też na uwadze to, że zwierzęta domowe wwożone do UE będą musiały zostać przedstawione do kontroli w wyznaczonym punkcie wjazdu podróżnych.

Przewóz produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu podróżnym

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE oznacza także, że podróżni z Wielkiej Brytanii nie mogą w bagażu podręcznym wwozić mięsa, mleka ani produktów zawierających mięso lub mleko.

Przewóz roślin i produktów roślinnych

Z uwagi na zagrożenie fitosanitarne na terytorium UE, w tym Polski, nie można przywozić z Wielkiej Brytanii niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów. Aby wwieźć do Polski jakiekolwiek rośliny podróżni muszą posiadać oficjalne zaświadczenie wydane przez organ ds. zdrowia roślin w ich kraju pochodzenia. Jedynymi wyjątkami od tych zasad są banany, kokosy, daktyle, ananasy i duriany, ponieważ te owoce nie stanowią zagrożenia.

Przewóz zabytków i dóbr kultury

Na terytorium UE nie można wwozić określonych dóbr kultury, jeśli zostały one nielegalnie wyprowadzone z terytorium państwa, w którym powstały lub zostały odkryte.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź