Reżimy w noc sylwestrową

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że między godz. 19 (31.12.2020 r.) a godz. 6 rano dnia następującego (1.1.2021 r.) obowiązywać będzie zakaz przemieszczania się, równoznaczny z koniecznością pozostania w domu. Godzina policyjna będzie egzekwowana na takich samych zasadach, jak w okresie wiosennych restrykcji okresu epidemii – niedostosowanie się zaś do regulacji może skutkować nałożeniem mandatu. Uzasadnione będą tylko wyjścia nagłe, jak np. do apteki czy w celach służbowych.

Odnośnie zaś do liczebności spotkań w trakcie nocy sylwestrowej, niezmienne pozostają aktualne reguły, a zatem dopuszczalna jest „możliwość przebywania w 5-osobowym gronie powyżej liczby domowników w cudzym gospodarstwie domowym”, zgodnie z komunikatem ministra.

Kup Generator wniosków KRS a otrzymasz kod na bezpłatne szkolenie Beck Akademia! Sprawdź

Święta Bożego Narodzenia a zakaz przemieszczania się

O przebiegu tak dalekich ingerencji (zakaz przemieszczania się) zaalarmowano jak dotąd, tylko względem nocy sylwestrowej, a nie całego okresu kwarantanny narodowej i przewidzianego nim lockdownu. Ograniczenie nie obejmuje zatem także czasu przed świętami Bożego Narodzenia – podług zapewnień ministra zdrowia, wytyczne w tym zakresie nie ulegną przemodelowaniu, tym bardziej, że wszelkie zmiany winny być wdrażane ze stosownym przygotowaniem. Kluczową kwestią pozostaje zatem, w okresie świąt, zachowanie limitu 5 gości w jednym domostwie tj. nie uwzględniwszy organizatora spotkania, ani osób wspólnie z nim zamieszkujących lub gospodarujących pod danym adresem (wskazanym jako jego zamieszkanie lub pobytu), ukonstytuowanego brzmieniem rozporządzenia Rady Ministrów z 1.12.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2132).

Mimo że projekt rozporządzenia dotyczący kwarantanny narodowej wskazuje, iż na obszarze RP do odwołania będzie miał miejsce zakaz przemieszczanie się osób z enumeratywnie wskazanymi wyjątkami, a tym samym, że opuszczanie domów umotywowane będzie jedynie czynnościami w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, względami zawodowymi, koniecznością podjęcia zadań służbowych czy odnoszących się do prowadzonej działalności gospodarczej lub prac w gospodarstwie rolnym, a także wykonywaniem ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu; sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, dotarcia do szkoły, placówki oświatowej lub uczelni albo powrotu z nich do miejsca zamieszkania lub pobytu, jak również odbycia odpowiednich szkoleń i kursów, czy przystąpienia do egzaminów, regulacje nowego rozporządzenia jeszcze nie weszły w życie. Przejazdy ukierunkowane na spędzanie świąt w większym gronie odbywać się będą na dotychczasowych warunkach.

Zmiany obowiązujące w czasie kwarantanny narodowej

Wraz z 31.12.2020 r. zostaną zamknięte hotele (także na ruch służbowy), ze ścisłe reglamentowanymi odstępstwami – otwarte będą tylko te przeznaczone dla służb mundurowych, medyków i pacjentów szpitali specjalistycznych oraz hotele pracownicze. Do 17.1.2021 r. (tj. do końca ogłoszonej przerwy szkolnej) nie będzie sposobności skorzystania ze stoków narciarskich oraz galerii handlowych, poza sklepami zaspokajania podstawowych potrzeb (sklepy z artykułami spożywczymi, drogerie, apteki, sklepy z książkami i prasą oraz wolnostojące, wielkopowierzchniowe sklepy meblowe). Osoby przyjeżdżające do Polski transportem zorganizowanym zobligowane będą poddać się 10-dniowej kwarantannie, a infrastruktura sportowa będzie dostępna tylko do uprawiania sportu zawodowego.

Przedłużenie dotychczasowych ograniczeń

Rząd wyszczególnił także obowiązujące obostrzenia, które ulegają wydłużeniu o czas kwarantanny narodowej. Osoby poniżej 16. roku życia od poniedziałku do piątku w godz. między 8 a 18 mogą przemieszczać się tylko pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego (wyjątkiem są półkolonie zapewnione w sposób zorganizowany dla klas 1-4). W trakcie trwających ferii, a zatem do 17.1.2021 r. żłobki będą pozostawały wciąż zamknięte, podobnie jak siłownie, kluby fitness oraz aquaparki. Nie ulega zmianie funkcjonowanie restauracji oraz barów, w których posiłki będą mogły być wydawane wyłącznie na wynos na miejscu bądź z możliwością dowozu. Zgromadzenia zaś dozwolone są z maksymalnym udziałem pięciu osób. Aktualnym pozostaje zakaz organizacji wesel, komunii i konsolacji. Zaakcentowano również, że w sklepach oraz miejscach sprawowania kultu religijnego może przebywać maksymalnie jedna osoba na 15 m2 pomieszczenia. Godziny seniora w sklepach muszą być w dalszym ciągu respektowane od poniedziałku do piątku w godz. 10-12.

Zapowiedzi w sprawie szczepień

Zgodnie z wypowiedzią ministra zdrowia, posiedzenie Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA), której rolą jest zapewnienie oceny naukowej, nadzoru i monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych w UE, z udziałem polskiego przedstawiciela – Grzegorza Cessaka, zostało przeniesione z 27 na 21.12.2020 r. Oznacza to tym samym, że jeszcze przed świętami zapadnie ostateczna decyzja w sprawie dostępności szczepionek. Pierwsza ich tura, czyli ok. 10 tys. pojawi się tuż po Bożym Narodzeniu i będzie rozdystrybuowana do szpitali, które w największej mierze podejmują walkę z COVID-19. Pełna lista szpitali została opracowana na podstawie prac wojewodów i NFZ.

Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź