Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która przewiduje umożliwienie szkoleń z języka polskiego dla obywateli Ukrainy wykonujących zawody medyczne. Skorzystają z nich osoby, które posiadają zgodę na wykonywanie na terytorium Polski zawodu lekarza, dentysty, pielęgniarki lub położnej. Projekt zakłada, że szkolenia będą finansowane z Funduszu Pracy.

Przekazywanie środków będzie następowało na wniosek okręgowej izby lekarskiej albo okręgowej izby pielęgniarek i położnych, skierowany do ministra właściwego do spraw pracy.

Wysokość dofinansowania kosztu szkolenia nie będzie mogła przekraczać kwoty 3000 zł dla jednej osoby za jedno szkolenie.

Projekt głosi, że medycy z Ukrainy będą mogli wziąć udział w maksymalnie trzech szkoleniach finansowanych ze środków publicznych.

W noweli przewiduje się także uproszczenie organizacji szkoleń językowych, jakie mogą finansować urzędy pracy dla bezrobotnych i poszukujących nowej pracy uciekinierów z Ukrainy.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Komentarz z wzorami. Skonfiguruj Twój System Legalis! Sprawdź

Z przepisów zniknąć ma wymóg, aby takie szkolenie trwało co najmniej 25 godzin, co utrudnia obecnie organizację takich szkoleń dla osób, które chcą łączyć naukę z wykonywaniem pracy.

Nowela upraszcza także zasady wyboru instytucji szkoleniowej, która przeprowadzi zajęcia z języka polskiego z cudzoziemcami. Po zmianach wystarczy, że taki podmiot spełni trzy kryteria z pięciu określonych w nowych przepisach, takich jak: jakość oferowanego programu szkolenia, certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową, dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia, dostosowanie wyposażenia i pomieszczeń do potrzeb szkolenia czy kosztów tego szkolenia.

Nowela przewiduje limit środków przeznaczonych na szkolenie jednej osoby, który wyniesie 2 tys. zł. Zakłada też, że cudzoziemiec, który przerwie szkolenie z własnej winy, będzie musiał zwrócić część kosztów szkolenia w wysokości proporcjonalnej do długości nauki, jaka pozostała do jej zakończenia.

Etap legislacyjny: po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →