O zwolnienie mogą się starać ci radcowie prawni, których przychody w 2020 r. w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa zmalały o co najmniej 30 proc. w stosunku do przychodów z 2019 r., „a jednocześnie to obniżenie przychodów wpływa negatywnie na zdolność do uiszczania składek członkowskich na rzecz samorządu radców prawnych”. Jest też dodatkowy warunek: średni miesięczny przychód występującego o wsparcie radcy za styczeń i luty 2021 r. nie może przekraczać 4200 zł. Zwolnienie można uzyskać maksymalnie na sześć miesięcy i nie obejmuje ono płatności na ubezpieczenie.

Wrocław wspiera po swojemu

– Nasze środowisko od ogłoszenia stanu epidemii podjęło działania pomocowe, i to zarówno w formie instytucjonalnej organizowanej przez izbę, jak i działań oddolnych, spontanicznych. Powstała inicjatywa Radcowie Razem, która m.in. podejmowała działania samopomocowe – mówi Tomasz Scheffler, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

– Izba w pierwszej fazie epidemii zwróciła się przede wszystkim do środowiska seniorów radcowskich, oferując pomoc w zakupach środków spożywczych czy leków, ale podjęła też szybko (jeszcze w poprzedniej kadencji) decyzję o zmianie budżetu poprzez przeniesienie środków – 100 tys. zł na pomoc socjalną dla członków samorządu poszkodowanych w wyniku epidemii – wymienia dziekan Scheffler.

I podaje, że wsparcia materialnego (udzielanego na wniosek) związanego z pogorszeniem sytuacji finansowej udzielono 38 radcom prawnym, którym wypłacono 48 zapomóg (w dziesięciu przypadkach dwukrotnie ze względu na trudną sytuację życiową) na łączną kwotę 92 500 zł. Pomoc dla aplikantów polegała na odroczeniu płatności, a także w kilku przypadkach na jej umorzeniu.

– W 2021 r., pracując nad budżetem, zakładamy udzielenie pomocy w podobnej wysokości. Ponadto izba organizuje szkolenia dla osób, które mają problemy z obsługą systemów cyfrowych, między innymi poprzez uruchomienie specjalnego telefonu, pod którym członkowie samorządu mogą uzyskać informacje i wskazówki dotyczące obsługi komputerów i programów komputerowych –wylicza szef wrocławskich radców.

W jego izbie z powodu pandemii wszyscy samorządowi działacze pobierają średnio o ok. 15 proc. niższe wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu pełnionej funkcji.

– W 2020 r. wniosek o zwolnienie z opłacania składek złożyło 16 osób. Co warte uwagi, ilość takich wniosków nie odbiega od średniej z pięciu ostatnich lat – dodaje Tomasz Scheffler.

Szkolenia miękkie dla adwokatów i radców prawnych – Aktualna lista webinariów Sprawdź

Podkarpacie chce ulg

Do izby rzeszowskiej w lutym tego roku wpłynął zaś wniosek o zwolnienie lub obniżenie składek wszystkich podkarpackich radców.

– Wniosek jest procedowany. Niemniej okręgowa izba nie ma uprawnień do generalnego zwolnienia ze składek członkowskich lub obniżenia takich składek wszystkim radcom prawnym – wskazuje Katarzyna Nieznańska, rzecznik prasowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

I dodaje, że już w lipcu 2020 r. jej rada postanowiła podnieść kwotę środków pieniężnych przeznaczonych na pomoc i jednorazowe zapomogi przyznawane zgodnie z regulaminem Funduszu Wzajemnej Pomocy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie dla członków samorządu będących w trudnej sytuacji finansowej, m.in. w związku z pandemią.

– Do izby wpłynęły cztery wnioski o przyznanie pomocy w związku z pandemią, z których dwa były niekompletne, jeden został załatwiony odmownie, a w jednym przypadku umorzono zaległości wynikające z nieopłacanych składek – wylicza mec. Nieznańska.

W stolicy niewielu wniosło o zwolnienie

– Liczba wniosków, jakie wpłynęły do Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie w okresie epidemii, jest porównywalna z rozpatrywanymi w latach ubiegłych – zaznacza Norbert Tomasz Warecki, skarbnik Rady OIRP w Warszawie.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Włodzimierz Chróścik prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

Jedną z pierwszych ważniejszych zmian podjętych w XI kadencji Krajowej Rady Radców Prawnych była zmiana podziału składki członkowskiej. W konsekwencji podjęcia stosownej uchwały równowartość dwóch składek w kwocie ponad 2 mln zł pozostanie w izbach. To około 20 proc. budżetu KRRP. Przekazaliśmy te fundusze, aby niwelować skutki pandemii na szczeblu okręgowym, ze szczególną rekomendacją dotyczącą seniorów oraz radców prawnych, którzy ze względu na Covid-19 znaleźli się w trudnej sytuacji. Jestem przekonany, że izby dobrze wykorzystają te dodatkowe pieniądze, ponieważ to one najlepiej wiedzą, gdzie i komu taka pomoc jest potrzebna. Budżet KRRP będzie mniejszy, ale wykonamy wszystkie nasze zadania i plany.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź