Policyjne statystyki z akcji, w których wykorzystano drony, świadczą, że jest to bardzo skuteczne urządzenie.

Lubelska drogówka podczas jednej akcji przeprowadziła przy wykorzystaniu drona 320 kontroli. Ujawniono 270 wykroczeń i zatrzymano 11 dowodów rejestracyjnych.

Pierwsza akcja warszawskiej drogówki z dronem zakończyła się dziesięcioma mandatami dla kierowców, którzy zignorowali sygnalizację świetlną, tzn. przejechali na czerwonym świetle, i dwoma mandatami dla pieszych, którzy przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

W Katowicach mają największe doświadczenie w korzystaniu z dronów przez drogówkę. Tamtejszy Wydział Ruchu Drogowego rozpoczął testy drona zaprojektowanego przez Politechnikę Śląską już cztery lata temu. Efekt był zadowalający, dziś drony ma już każda komenda wojewódzka w kraju. Śląska policja ukarała już w ten sposób kilkuset kierowców za złamanie przepisów drogowych.

Gdzie trzeba na nie uważać? W okolicach przejść dla pieszych, skrzyżowań czy nad szybkimi odcinkami dróg.

– W miejscach, gdzie nie może się pojawić policjant, „cyfrowe oko” jest bardzo pomocne – mówi „Rzeczpospolitej” Robert Opas z Komendy Głównej Policji. I podaje przykłady odcinków dróg, na których obowiązuje zakaz wyprzedzania.

Jak policja wykorzystuje drony?

Urządzenie z góry, każdorazowo przez kilkadziesiąt minut, w kilku miejscach rejestruje zachowania uczestników ruchu drogowego. Oko kamery kierowane jest na użytkowników drogi, którzy stosują się lub nie do sygnalizacji świetlnej albo niewłaściwie przekraczają jezdnię. Drony wyłapują też wykroczenia związane z relacją kierujący–pieszy (nieprawidłowe omijanie, wymuszanie pierwszeństwa itd.). Na tym jednak nie koniec. Umieszczona w dronie kamera zarejestruje też brak zapiętych pasów bezpieczeństwa czy korzystanie przez kierowcę z telefonu komórkowego. To, co zarejestruje dron, jest przekazywane do komputera należącego do patrolu ulokowanego blisko skrzyżowania czy przejścia. Policjanci szybko dostają informację, kto złamał przepisy, i mogą zatrzymać pojazd.

W czym jeszcze drony mogą pomóc policji? Wykorzystywane są w poszukiwaniach osób zaginionych. Loty poszukiwawcze odbywają się najczęściej nad łąkami, polami, lasami i bagnami czy w pracy operacyjnej. Są także pomocne w monitorowaniu natężenia ruchu drogowego; zabezpieczaniu imprez masowych czy oględzinach miejsc, w których doszło do zamachu bombowego.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź