• Zmiany zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 22.12.2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2023 r. poz. 5);
 • Wysokość stawek nie była zmieniana od 2007 r., czyli od 16 lat.

Z uwagi na wzrastające koszty eksploatacji pojazdów, spowodowane cenami paliwa, oraz postępującą inflację, do Ministerstwa Infrastruktury skierowano wiele petycji dotyczących konieczności zmiany stawek, zawartych w rozporządzeniu Ministra Transportu z 23.10.2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2007 r. poz. 1462). Od 2007 r. koszty eksploatacji pojazdów znacząco wzrosły. Dotychczas stosowane maksymalne stawki za 1 km przebiegu pojazdów nie pokrywają wydatków pracowników, związanych z używaniem własnych pojazdów do celów służbowych.

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Szczegółowe rozwiązania

Zgodnie z nowelizacją § 2 rozporządzenia maksymalna wysokość podwyższonych stawek będzie wynosić:

 1. Dla samochodu osobowego:
  a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł;
  b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;
 2. Dla motocykla – 0,69 zł;
 3. Dla motoroweru – 0,42 zł.

Zgodnie z przepisem przejściowym, jeśli oświadczenie o używaniu przez niego pojazdu zostało złożone i nierozpatrzone przed wejściem w życie nowelizacji, to wówczas do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu z tytułu zwrotu kosztów używania pojazdów do celów służbowych stosuje się stawki określone w nowelizacji.

Różnica stawek w odniesieniu do samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 i motocykla wynosi 20 gr. Wynika to z faktu, że technologia tych drugich znacząco się rozwinęła, ponadto odnotowano spadek liczby samochodów osobowych o pojemności skokowej do 900m3.

Stawki za 1 km przebiegu mają zastosowanie do zwrotu kosztów używania prywatnych pojazdów do celów służbowych podczas jazd lokalnych i podróży służbowych. Należy podkreślić, że rozporządzenie określa maksymalne stawki, natomiast pracodawca może wypłacić pracownikowi większą kwotę. Zwolnienie z podatku oraz ze składek ZUS następuje jedynie do wysokości wynikającej z iloczynu 1 km i maksymalnej stawki.

Limity przebiegu w podróżach służbowych i jazdach lokalnych

Dla pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych limity nie mogą przekroczyć:

 • 1500 km – w służbie leśnej;
 • 3000 km – w służbach ratowniczych i innych właściwych instytucjach, w sytuacji zagrożenia klęską żywiołową lub usuwania jej skutków albo skutków katastrofy ekologicznej.

Limity przebiegu w jazdach lokalnych są zależne od liczby mieszkańców w gminie albo mieście zatrudnienia pracownika. Nie mogą przekraczać:

 • 300 km – w gminach lub miastach do 100 tys. mieszkańców;
 • 500 km – od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców;
 • 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.
Wszystkie aktualności n.ius® po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →