To wynik zapisanego w ustawie budżetowej na 2023 rok wzrostu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia do 6935 zł.

Aż 60 proc. tej kwoty jest bowiem podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez przedsiębiorców niekorzystających z żadnych preferencji. W konsekwencji za styczeń wysokość składek będzie oscylować w granicach: 812,23 zł emerytalna (obecnie 693,58 zł), 332,88 zł rentowa (obecnie 284,26 zł), 69,49 zł wypadkowa (obecnie 59,34 zł), 101,94 zł Fundusz Pracy/Solidarnościowy (obecnie 87,05 zł), 101,94 zł dobrowolna chorobowa (obecnie 87,05 zł). Oznacza to, że suma ta wyniesie 1418,48 zł miesięcznie – bez składki zdrowotnej. Ta bowiem jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez płatnika płatnika i tego, czy liczyć ją z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Niższe składki zapłacą natomiast osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z dwuletniej preferencji w pokrywaniu należności do ZUS (tzw. mały ZUS). One opłacają składki od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Zatem podstawa wymiaru ich składek na ubezpieczenia społeczne od stycznia do czerwca 2023 r. nie może być niższa niż 1047 zł (30 proc. x 3490 zł). Z kolei od lipca do grudnia nie może być niższa niż 1080 zł (30 proc. x 3600 zł).

Szkolenia online z zakresu podatków – Sprawdź aktualny harmonogram Sprawdź

Składki na ubezpieczenia społeczne naliczane od nowych podstaw należy opłacić za styczeń 2023 r. w lutym 2023 r. oraz analogicznie za kolejne miesiące.

Ponadto od nowego roku każdy płatnik składek musi posiadać też profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwia ona załatwienie online większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Do tej pory profil był obowiązkowy przede wszystkim dla rozliczających składki za więcej niż pięć osób. Po zmianach obowiązek ten obejmie wszystkich płatników (tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), w tym właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do pięciu pracowników, oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie. Jeśli płatnik składek do 30 grudnia 2022 r. nie aktywuje konta na PUE, to organ rentowy sam założy mu taki profil do 31 stycznia 2023 r. Będzie miał on jednak charakter techniczny.

Od 1.1.2023 r. do katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które podlegają oskładkowaniu, dodana zostanie też działalność prowadzona w formie spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza.

Więcej treści z Rzeczpospolitej po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Kup online, korzystaj od razu! Sprawdź

Artykuł pochodzi z Systemu Legalis. Bądź na bieżąco, polub nas na Facebooku →