System Prawa Karnego


System Prawa Karnego to nowa seria wydawnicza będąca realizacją powstałego przed kilkoma laty zamysłu stworzenia kompleksowego, wielotomowego dzieła, którego redaktorami są wybitni przedstawiciele nauki prawa karnego i praktyki wymiaru sprawiedliwości. Redaktorem merytorycznym całego zbioru był prof. dr hab. Andrzej Marek† .

 • Zagadnienia ogólne T. 1 pod redakcją †prof. dr. hab. Andrzeja Marka  
 • Źródła prawa karnego T. 2 pod redakcją prof. dr. hab. Marka Bojarskiego
 • Nauka o przestępstwie. T. 3 pod redakcją prof. dr. hab. Ryszarda Dębskiego
 • Nauka o przestępstwie T. 4 pod redakcją prof. nadzw. dr. hab. Lecha Paprzyckiego
 • Nauka o karze. T. 5 pod redakcją prof. dr. hab. Tomasza Kaczmarka
 • Kary i środki karne. T. 6 pod redakcją prof UwB dr hab. Mirosławy Melezini
 • Środki zabezpieczające T. 7 pod redakcją prof. nadzw. dr. hab. Lecha Paprzyckieg
 • Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym T. 8 pod redakcją prof. dr. hab. Lecha Gardockiego
 • Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze T. 9 pod redakcją prof. UAM dr. hab. Roberta Zawłockiego
 • Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym T. 10 pod redakcją prof. dr. hab. Jarosława Warylewskiego 
 • Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe T. 11 pod redakcją prof. dr. hab. Marka Bojarskiego

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych