System Prawa Prywatnego


System Prawa Prywatnego to wielotomowe dzieło wydawane przy współpracy z Instytutem Nauk Prawnych PAN, opracowane przez najwybitniejszych polskich autorów. Kompleksowo omawia cały polski system prawa prywatnego. Nad redakcją merytoryczną całego zbioru czuwał prof. Zbigniew Radwański , którego dzieło kontynuuje prof. Bogudar Kordasiewicz a redaktorami naukowymi poszczególnych tomów są wybitni specjaliści w danych dziedzinach.

Moduł System Prawa Prywatnego zawiera ponad 20 tomów:
 • Prawo cywilne – cz. ogólna T. 1 pod redakcją prof. dr. hab. Marka Safjana
 • Prawo cywilne – cz. ogólna T. 2 pod redakcją prof. Zbigniewa Radwańskiego
 • Prawo rzeczowe T. 3 pod redakcją prof. dr. hab. Tomasza Dybowskiego
 • Prawo rzeczowe T. 3 pod redakcją prof. dr. hab. Edwarda Gniewka
 • Prawo rzeczowe T. 4 pod redakcją prof. dr. hab. Edwarda Gniewka 
 • Prawo zobowiązań – cz. ogólna T. 5 pod redakcją prof. dr. hab. Ewy Łętowskiej
 • Prawo zobowiązań – cz. ogólna T. 6 pod redakcją prof. dr. hab. Adama Olejniczaka
 • Prawo zobowiązań – cz. ogólna T. 6 Suplement pod redakcją prof. dr. hab. Adama Olejniczaka
 • Prawo zobowiązań – cz. szczegółowa T. 7 pod redakcją prof. Jerzego Rajskiego 
 • Prawo zobowiązań – cz. szczegółowa T. 8 pod redakcją dr hab. Janiny Panowicz-Lipskiej 
 • Prawo umów nienazwanych T. 9 pod redakcją prof. dr. hab. Wojciecha Jana Katnera 
 • Prawo spadkowe T. 10 pod redakcją prof. dr. hab. Bogudara Kordasiewicza
 • Prawo rodzinne T. 11 pod redakcją prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego
 • Prawo rodzinne T. 12 pod redakcją prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego 
 • Prawo autorskie T. 13 pod redakcją prof. dr. hab. Janusza Barty
 • Prawo własności przemysłowej T. 14A pod redakcją prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza
 • Prawo własności przemysłowej T. 14B pod redakcją prof. dr. hab. Ryszarda Skubisza
 • Prawo konkurencji T. 15 pod redakcją prof. dr. hab. Mariana Kępińskiego 
 • Prawo Spółek Osobowych T. 16 pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego
 • Prawo spółek kapitałowych T. 17A pod redakcją prof. dr hab. Stanisława Sołtysińskiego 
 • Prawo spółek kapitałowych T. 17B pod redakcją prof. dr hab. Stanisława Sołtysińskiego
 • Prawo papierów wartościowych T. 18 pod redakcją prof. Andrzeja Szumańskiego
 • Prawo papierów wartościowych T. 18 + suplement pod redakcją prof. Andrzeja Szumańskiego
 • Prawo papierów wartościowych T. 19 pod redakcją prof. Andrzeja Szumańskiego
 • Prawo prywatne międzynarodowe T. 20A pod redakcją prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana 
 • Prawo prywatne międzynarodowe T. 20B pod redakcją prof. dr. hab. Maksymiliana Pazdana 
 • Kwartalnik Studia Prawa Prywatnego.

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych