Prawo cywilne


Moduł Prawo cywilne jest jednym z najbardziej popularnych modułów wśród Klientów Systemu Legalis.  W zależności od potrzeb i oczekiwań użytkownika, oferowany jest w wersji Standard lub Premium. Wersja Standard zawiera m.in.:
 • komentarze do całego Kodeksu cywilnego pod redakcją prof. K. Pietrzykowskiego oraz prof.
  E. Gniewka
  i prof. P. Machnikowskiego, cyklicznie aktualizowane;
 • komentarze i monografie do wybranych instytucji prawa cywilnego, m.in. do ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o zastawie rejestrowym, pochodzące ze znanych i cenionych serii wydawniczych: Duże Komentarze Becka, Komentarze Becka, Sądowe Komentarze Tematyczne;
 • pełnotekstowe opinie z czasopism C.H.Beck: Monitora Prawniczego, Nieruchomości C.H.Beck, Monitora Prawa Pracy, Edukacji Prawniczej wraz z dodatkami tematycznymi;
 • odautorskie wzory pism i umów z komentarzami i objaśnieniami.
 Wersja Premium zawiera dodatkowo m. in.:
 • 10 tomów opublikowanych w ramach Systemu Prawa Prywatnego, w tym m.in. Prawo cywilne cz. ogólna, Tom 1 SPP pod redakcją prof. M. Safjana; Prawo cywilne cz. ogólna, Tom 2 SPP pod redakcją prof. Z. Radwańskiego ; Prawo zobowiązań, Tom 5 pod redakcją prof. E. Łętowskiej; Prawo spadkowe, Tom 10 pod redakcją prof. B. Kordasiewicza;
 • tomy publikowane w ramach Systemu Prawa Handlowego;
 • aktualizowany kwartalnie komentarz BeckOK do Kodeksu cywilnego i Przepisów wprowadzających Kodeks cywilny pod redakcją dr. hab. K. Osajdy;
 • bogatą bazę opracowań monograficznych;
 • wyselekcjonowane orzeczenia z zakresu prawa cywilnego, opracowane i opatrzone komentarzem przez kancelarię Domański, Zakrzewski, Palinka, publikowane w dziale ius.focus.

—————————————————————————————–
W celu skorzystania z bezpłatnego, testowego dostępu do Systemu Legalis zapraszamy do kontaktu z Doradcą Klienta, tel. 22 311 22 22, e-mail legalis@beck.pl, lub do pozostawienia swojego numeru telefonu oraz adresu e-mail w poniższym formularzu kontaktowym. Nasz Doradca oddzwoni do Państwa w ciągu dwóch dni.

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij
Oferta nie jest dostępna dla osób fizycznych.

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał zakładowy: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych