Struktura Systemu Legalis

Beck KRS

Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

Beck KRS to nowoczesne narzędzie do analizy i monitoringu podmiotów i osób uczestniczących w obrocie gospodarczym.

 • Połączone źródła danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego.
 • Ocena standingu finansowego przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdania finansowe z e-krs.
 • Dodatkowe źródła danych o podmiocie:
  • Biała lista podatników VAT,
  • Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych,
  • dofinansowania,
  • zamówienia publiczne,
  • zadłużenia,
  • monitoring mediów.
 • Graficzne powiązania biznesowe z osobami i podmiotami.

Dzięki integracji Białej listy podatników VAT z Beck KRS, system ten umożliwia:

 • weryfikację statusu podatnika VAT,
 • sprawdzenie daty jego rejestracji bądź daty i powodu odebrania statusu „Aktywny”,
 • przejrzenia wykazu aktywnych i historycznych numerów kont zgłoszonych do rejestru przez podatnika.

Integracja Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) z Beck KRS pozwala na:

 • przejrzenie treści zgłoszenia dokonanego przez dany podmiot do CRBR, czyli danych osób dokonujących zgłoszenia (reprezentanci) oraz samych beneficjentów rzeczywistych,
 • łatwe przejście na profile osób wskazanych w zgłoszeniu do CRBR (jeśli posiadają profile w Beck KRS w związku z inną aktywnością w KRS).

System informacji gospodarczej Beck KRS zawiera:

 • dokumenty źródłowe w postaci odpisów aktualnych i pełnych z KRS oraz ogłoszenia z MSiG;
 • komplet sprawozdań finansowych z e-krs od 2017 r., wraz z ich bieżącą aktualizacją oraz sprawozdania z Monitora Polskiego B;
 • dane o przyznanych dofinansowaniach unijnych oraz zamówieniach publicznych;
 • przeglądarkę powiązań kapitałowo-osobowych opartą o graf i tabelaryczne zestawienia;
 • wgląd w dane i relacje ponad 4,5 mln osób i podmiotów wpisanych do KRS, w tym również podmiotów z rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych;
 • wykaz informacji o zadłużeniu z KRS i z publicznych giełd długów;
 • dane uzupełniające w postaci statusu VAT oraz internetowego monitoringu mediów.

 

 

Wypróbuj System Legalis. Pełna wersja programu bezpłatnie na 7 dni!

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub zostaw swoje dane, a Doradca przeprowadzi szkolenie z obsługi
i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.