Struktura Systemu Legalis

Generator wniosków KRS

Moduł, który w łatwy i intuicyjny sposób pozwala na uzupełnianie formularzy składanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Dedykowany jest kancelariom prawnym obsługującym spółki, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz biurom rachunkowym.

Generator wniosków KRS eliminuje ryzyko wystąpienia błędów spowodowanych koniecznością wielokrotnego wpisywania tych samych informacji na różnych formularzach. Poprzez dynamiczny dobór kolejnych kroków, wykreślanie pustych pól i automatyczne generowanie gotowego formularza wraz z załącznikami zasadniczo przyspiesza proces obsługi spółek.

Moduł obejmuje szereg zdarzeń, powiązanych z trzema różnymi spółkami: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną i komandytową. Zdarzenia te koncentrują się na czynnościach dokonywanych poprzez złożenie wniosku do sądu rejestrowego i obejmują:

 • rejestrację spółki,
 • zmianę spółki,
 • wykreślenie spółki z rejestru.

Korzystanie z generatora wniosków pozwala zatem na dokonanie specyfikacji zakładanej spółki przy procesie jej rejestracji, wprowadzenie zmian w jej składzie czy zasadach funkcjonowania, a także zakończenie jej działalności zgodnie z przepisami prawa.

Jak to działa?

 1. Wybór typu spółki, np.: spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa.
 2. Wybór typu zgłaszanej zmiany: rejestracja spółki, zmiana spółki, wykreślenie spółki z rejestru.
 3. System sam wykreśla puste pola i automatycznie uzupełnia te, których treść nie ulega zmianie.
 4. Dynamiczny dobór kolejnych kroków.
 5. Wygenerowanie kompletu dokumentów do złożenia w KRS z odpowiednimi załącznikami.

W zakresie np. spółki z o.o. Generator obsługuje następujące zmiany:

 • zmiana umowy spółki
 • zmiany w zarządzie
  • wpisanie nowych członków, zmiana danych, wykreślenie
  • zmiana informacji o sposobie reprezentacji
 • zmiany w radzie nadzorczej
  • wpisanie nowych członków, zmiana danych, wykreślenie
  • wpisanie i wykreślenie rady nadzorczej
 • zmiany dotyczące wspólników – wpisanie, zmiana danych, wykreślenie
 • zmiany dotyczące prokurentów – wpisanie, zmiana danych, wykreślenie
 • zmiany dotyczące oddziałów – wpisanie, zmiana danych, wykreślenie
 • zmiana wpisu dotycząca kapitału zakładowego
  • podwyższenie kapitału
  • obniżenie kapitału
 • zmiana siedziby i adresu spółki
 • zmiana przedmiotu działalności
 • zmiana firmy spółki
 • zmiana informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej
 • zmiana informacji o stronie internetowej i o adresie poczty elektronicznej
 • zmiana informacji o czasie na jaki utworzono spółkę
 • zmiana informacji o piśmie przeznaczonym do ogłoszeń
 • zmiana informacji o liczbie udziałów jakie może mieć wspólnik
 • wpisanie lub zmiana NIP i REGON
 • wpis informacji o sprawozdaniu finansowym i innych dokumentach
 • zmiana roku obrotowego spółki.

Korzystanie z modułu wymaga zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przetestuj bezpłatnie System Legalis

Zadzwoń:
22 311 22 22
lub wypełnij formularz,
a skontaktujemy się z Tobą

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

Wyślij

* Pola wymagane
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Testowy, bezpłatny dostęp na okres do 14 dni. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.